INFORMACINIS PRANEŠIMAS

  Informuojame, kad pradedamas rengti " 2010 m. lapkričio 23 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 134 patvirtinto detaliojo plano koregavimas. Rengimo pagrindas – Jonavos...

data2019-06-13
DĖL ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS VIETINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ STATYBAI IR REKONSTRUKCIJAI DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO KAUNO RAJONO IR JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBIŲ TERITORIJOSE PROJEKTŲ RENGIMO PRADŽIOS

Informuojame, kad pradedami rengti Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos...

data2019-05-30
INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Informuojame, kad pradedamas rengti " 2009 m. spalio 22 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-306 patvirtinto detaliojo plano koregavimas. Rengimo pagrindas – Jonavos rajono...

data2019-05-24
GALIMYBĖ NAUDOTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PLOTUS, KURIE PAIMTI VISUOMENĖS POREIKIAMS ĮGYVENDINANT YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS PROJEKTĄ ,,RAIL BALTICA“

  Informuojame, kad vadovaujantis Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašo, patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio...

data2019-05-23
PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad Nr.4608/0007:416), Girininkų II k., Užusalių sen., Jonavos r., detaliojo plano, patvirtinto 2012m. lapkričio 29d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos...

data2019-04-12
DĖL PARENGTŲ VIETINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ STATYBOS IR REKONSTRUKCIJOS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ JONAVOS RAJONE

  Informuojame, kad parengti projektiniai pasiūlymai Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl Europinio standarto...

data2019-04-08