VIEŠO SVARSTYMO PROCEDŪROS KARANTINO SĄLYGOMIS – TIK ELEKTRONINIU BŪDU

Aplinkos ministerija rekomenduoja šalyje paskelbto karantino laikotarpiu rengiamų projektinių pasiūlymų ir  teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūras vykdyti tik elektroninėmis...

data2020-03-30
INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Informuojame, kad pradedamas rengti 2012 m. rugsėjo 19 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13B-1399 patvirtinto detaliojo plano keitimas. Rengimo pagrindas –...

data2020-03-20
VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO 2A1M, KAČĖNŲ G. 4, BUKONIŲ K., BUKONIŲ SEN., JONAVOS R., REKONSTRAVIMO KEIČIANT PASKIRTĮ Į MOKSLO (≥51%) IR PASLAUGŲ (≤49%) PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę apie...

data2020-03-16
SPORTO PASKIRTIES PASTATO ŽEIMIŲ G. 17, JONAVOJE STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę apie...

data2020-03-16
KITOS PASKIRTIES PASTATO, JONAVOS R. SAV., RUKLOS SEN., JONALAUKIO K. 1, STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę apie...

data2020-03-10
INFORMUOJAME APIE SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTĄ VIETOVĖS LYGMENS KOMPLEKSINIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

TPD pavadinimas  –" Žemės sklypo Ukmergės g. 17, Jonavoje, detaliojo plano koregavimas" . LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros...

data2020-02-13
APMOKAMOS AUTOMOBILIŲ SAUGOJIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO PRIE P. VAIČIŪNO / ŽEMAITĖS G. SANKRYŽOS JONAVOJE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

Informuojame apie bendraja tvarka atliekamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD): ...

data2020-01-17
INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI JONAVOS R., UŽUSALIŲ SEN., IŠORŲ KAIMO TERITORIJOS DALIES DETALŲJĮ PLANĄ

Informuojame apie pradedamą rengti Jonavos r., Užusalių sen., Išorų kaimo teritorijos dalies detalųjį planą.  Rengimo pagrindas: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus...

data2019-11-04
DĖL SUSIPAŽINIMO SU PARENGTU ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS VIETINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ STATYBAI IR REKONSTRUKCIJAI DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PROJEKTU

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja, kad pradedamas visuomenės supažindinimas su Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir...

data2019-08-19