Socialinio būsto nuoma


Administracinės paslaugos pavadinimas Socialinio būsto nuoma
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Socialinio būsto nuoma šeimoms ir asmenims, įrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą.

Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus:

1. duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;

2. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos neviršija įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;

3. neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

Atnaujinimo data 2019-09-11
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

2. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas ;

3. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas;

4. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 1TS-233 patvirtintas Paramos būstui išsinuomoti teikimo tvarkos aprašas;

5. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1TS-57 patvirtintas Savivaldybės būsto nuomos mokesčio apskaičiavimo ir panaudojimo tvarkos aprašas;

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prieš kreipiantis paramos būstui išsinuomoti reikia deklaruoti gautas pajamas ir turtą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. 

Remiantis Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 7 str. 2 d., jeigu dokumentai ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant asmens ar šeimos teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose arba juos pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys ir šeimos šių dokumentų pateikti neprivalo. 

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Kazakevičienė

Tel.: (8 349) 50190

karolina.kazakeviciene@jonava.lt 

Administracinės paslaugos vadovas

Turto skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349) 61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti