DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ 2020 M. SAUSIO MĖNESĮ

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 22 str. 3 dalimi, UAB „Jonavos šilumos tinklai" informuoja, kad, vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 1TS-197 nustatytomis šilumos kainos dedamosiomis, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro kainas, apskaičiuotos šilumos ir karšto vandens kainos. Šilumos ir karšto vandens kainos...

data2019-12-30
akis195
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2020 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Eil. Nr. Priemonės  pavadinimas Data Vieta Atsakingi asmenys RENGINIAI, PARODOS 1. Informacijos diena Individualūs gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymai Praktinė valanda „Kraštotyros informacija elektroniniuose kataloguose. Kaip...

data2019-12-30
akis236
KONKURSAS STATYBOS, REMONTO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS VYR. SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI

Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti (karjeros valstybės tarnautojas, pareiginės algos koeficientas: 6,4). Pareigybės aprašymas: Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: turėti aukštąjį universitetinį architektūros krypties...

data2019-12-30
akis220
SKELBIAMAS KONKURSAS UAB „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

Įmonės pavadinimas: UAB „Jonavos šilumos tinklai" Pareigų pavadinimas: Direktorius Darbo vieta: Klaipėdos g. 8, Jonava Reikalavimai: 1. Turėti aukštąjį išsilavinimą; 2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį; 3. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti Bendrovės veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti, dirbti...

data2019-12-23
akis421