MOKĖJIMŲ UŽ ŠILUMĄ ANALIZĖ JONAVOS MIESTO DAUGIABUČIUOSE GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE 2018 M. GRUODŽIO MĖNESĮ

                 Mokėjimų už šilumą vidurkis: Daugiabučių namų – 1,02 €/m² ...

data2019-01-16
MIESTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU SPECIALIAISIAIS POREIKIAIS, DVIRAČIŲ/PĖSČIŲJŲ TAKO NUO ŽEIMIŲ IKI LIETAVOS GATVĖS, JONAVOS MIESTE, STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus.   Pranešimas Projektiniai pasiūlymai

data2019-01-15
DALYVAVO SEMINARE

                      Sausio 10-11 dienomis tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Evelina Darvidė kartu su Jonavos r. socialinių paslaugų centro dviem socialinėmis darbuotojomis Rima Draudviliene ir Irina Černiauskiene dalyvavo Vilniuje vykusiame Pasaulio Sveikatos...

data2019-01-14
PAMINĖTA LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

                      Jonavos rajono savivaldybė praėjusį sekmadienį iškilmingai paminėjo Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną. Klebonas dekanas Virginijus Birjotas Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje aukojo Šv. Mišias. Vėliau jonaviečiai kartu su karių eisena stabtelėjo prie Krašto muziejaus,...

data2019-01-14
MIELI JONAVOS RAJONO GYVENTOJAI!

                      Šį sekmadienį minėsime Laisvės gynėjų dieną. Prieš dvidešimt aštuonerius metus, sausio 13-ąją, visam pasauliui parodėme savo drąsą, vienybę ir dvasinę stiprybę: sovietų kariai neišdrįso pulti tuometės Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pastato. ...

data2019-01-11