Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Centralizuoto vidaus audito tarnyba

Laimutė VILKAUSKIENĖ

Jonavos r. savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito tarnybos vedėja

 

Tel.: 8 349 59224
El. paštas: laimute.vilkauskiene@jonava.lt
Kabineto Nr.: 416
Pareigybės aprašymas

 

Centralizuotos vidaus audito tarnybos nuostatai

 

CVAT VEDĖJOS EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Atlikti išankstinį rizikos vertinimą ir jo pagrindu parengti skyriaus veiklos planą, jį suderinti su Savivaldybės administracijos direktoriumi. 
2. Organizuoti ir koordinuoti vidaus auditų atlikimą, jų ataskaitų parengimą.
3. Parengti naujus Centralizuoto vidaus audito tarnybos nuostatus.
4. Vykdyti vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną.
5. Tobulinti profesinius gebėjimus ir kelti savo kvalifikaciją.

CVAT VYRIAUSIOSIOS AUDITORĖS EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Atlikti metiniame veiklos plane numatytus vidaus auditus.
2. Vykdyti pažangos stebėjimą ir stebėti rekomendacijų įgyvendinimą.
3. Tobulinti kvalifikaciją vidaus audito ir kitose srityse.