Renginiai

Nėra renginių.
Nėra renginių.
event-empty-results

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 2019 M. GEGUŽĖS MĖNESĮ

 

 

Eil. Nr.

Priemonės  pavadinimas

Data

Vieta

Atsakingi asmenys

RENGINIAI

1.

Susitikimas su Juozu Šeimiu. Tema „Senovės pagoniško lietuviško rašto sąsajos su seniausiomis pasaulio kalbomis"

05.02

17 val.

Kraštotyros skaitykla

V. Venckūnas

2.

Rytmetis vaikams „Muzikinė vaikystės pasaka"

05.07

10.30 val.

Vaikų ir jaunimo erdvė

R. Grybauskienė

3.

Akcija „Lietuva skaito"
Grigorijaus Kanovičiaus „Miestelio romanso" skaitymai

05.07

12 val.

Jonavos mieste

J. Ralio g.

R. Čičelis

4.

Informacijos diena

 • Individualūs gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymai
 • Naujų knygų video apžvalga
 • Praktinė valanda „Bibliotekos prenumeruojamos duomenų bazės"

05.08

9-17 val.

 

10-16 val.

14 val.

Informacijos ir mokymų erdvė

 

 

R. Tarasevičienė

 

S. Šklenskienė

S. Šklenskienė

 

5.

Jaunimo knygų klubo susitikimas su Mantu Karanausku. Knygos „Mano kelias į sėkmę" pristatymas

05.08

17 val.

Knygų terasa

I. Stučinskaitė

6.

Europos egzaminas

05.09

11-15 val.

Informacijos ir mokymų erdvė

R. Lukoševičienė

7.

Šeimadienis bibliotekoje su pasakų personažu (animaciniai filmukai, kūrybinės dirbtuvės, stalo žaidimai)

05.11

11-15 val.

Vaikų ir jaunimo erdvė

R. Grybauskienė

8.

Knygos klubo susitikimas su rašytoju Antanu Šileika

05.13

17 val.

Skaitykla

R. Čičelis

 

9.

Interaktyvus edukacinis renginys „Elektroninio Mikio pėdsakais"

05.14

10 val.

Vaikų ir jaunimo erdvė

R. Grybauskienė

10.

Rajoninės rusų k. meninio skaitymo konkursas „Senelis Krylovas pasakojo",

05.15

13 val.

Skaitykla

I. Stučinskaitė

11.

Kūrybinės dirbtuvės „Modelinas ir jo beribės galimybės"

05.17

13 val.

Vaikų ir jaunimo erdvė

R. Grybauskienė

12.

Mototurizmo sprintas 2019. Renginys „Svečiuose pas raštijos pradininkus"

05.18

14-16 val.

Viešoji biblioteka

 

R. Čičelis

13.

Paskaitų ciklas „5 paslaptys, kaip per vienerius metus pasiekti tai, apie ką svajoji"

05. 15,22,29

17.30 val.

Kraštotyros skaitykla

R. Lukoševičienė

14.

Linksmasis animacijos šeštadienis. Filmo peržiūra ir kūrybinės dirbtuvės

05.25 12 val.

Vaikų ir jaunimo erdvė

V. Šeštokienė

PARODOS

15.

Fotomenininko Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų paroda „Lietuva - praskleidus debesų apklotą"

04.09-05.30

Viešoji biblioteka

R. Čičelis

16.

Jonavos rajono mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, piešinių paroda „Pavasario žiedai", skirta mamyčių dienai

05.02-05.10

Vaikų ir jaunimo erdvė

R. Grybauskienė

17.

Informacinių leidinių reklama „Netikėti atradimai"

05.08-05.31

Informacijos ir mokymų erdvė

S. Šklenskienė

 

KITA VEIKLA

18.

Viešosios bibliotekos darbuotojų pasitarimai

Kiekvieną antradienį

10 val.

Informacijos ir mokymų erdvėje

S. Gajauskaitė

19.

Renginiai, skirti Viešosios bibliotekos 80-mečiui

 • Rašinių ciklas „Jonavos viešoji biblioteka: istorija po istorijos"
 • Virtuali atradimų knyga
 • Dokumentų paroda „Tarp vakar ir šiandien"

 

 

1 d.

 

1 d.

04.23-05.31

 

 

Viešoji biblioteka

www.jonbiblioteka.lt

www.facebook.com

Kraštotyros skaitykla

 

 

R. Čičelis

 

I. Stučinskaitė

R. Lukoševičienė

20.

Senjorų klubo „Polėkis" veikla:

 • Rankdarbių užsiėmimai
 • Mandalų kūrimas „Tylus kelias į save" (su Birute Gadišauskiene)
 • Eurodebatai „Balsuok galva, o ne kojomis"
 • Mėgstančių fotografuoti grupės užsiėmimas
 • Poezijos ir muzikos popietė, skirta Motinos ir Tėvo dienai

 

2,8,22,29 d. 12val.

14 d. 15 val.

 

17 d. 13 val.

 

20 d. 12 val.

 

24 d. 12 val.

 

Kraštotyros skaitykla

R. Lukoševičienė

21.

Akcija, skirta Tarptautinei šeimos dienai

05.15

Knygų terasa

I. Stučinskaitė

22.

„Oho" kryžiažodžių sprendėjų klubo užsiėmimas

05.22 14 val.

Laisvalaikio erdvė

R. Grybauskienė

23.

Projekto „Prisijungusi Lietuva" Skaitmeninio raštingumo mokymai TAU

Pagal išankstinę registraciją

Informacijos ir mokymų erdvėje

R. Tarasevičienė

 

24.

Šachmatų būrelio „ŠachMatas" užsiėmimai

Pagal atskirą grafiką

Kraštotyros skaitykloje

R. Tarasevičienė

25.

Konstravimo ir programavimo užsiėmimų ciklas „Bibliotekos išradėjai"

Pagal atskirą grafiką

Informacijos ir mokymų erdvėje

S. Šklenskienė

 

Pastaba. Viešoji biblioteka pasilieka teisę atšaukti renginius ir keisti renginių laiką.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja Dalia Plaktonienė