Renginiai

Nėra renginių.
Nėra renginių.
event-empty-results

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2019 M. VEIKLOS LIEPOS MĖNESĮ PLANAS

Eil. Nr.

Priemonės  pavadinimas

Data

Vieta

Atsakingi asmenys

RENGINIAI

1.

Informacijos diena

  • Individualūs gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymai
  • Naujų knygų video apžvalga

3 d.

10-17 val.

 

14 val.

Informacijos ir mokymų erdvėje

R. Lukoševičienė

R. Tarasevičienė

2.

Akcija „Vasara su knyga". Skaitymai, edukacijos vaikams

3, 10, 17, 24, 31 d.

11 val.

Knygų terasoje

I. Stučinskaitė

S. Šklenskienė

3.

Vytauto Venckūno knygos „Jonavos valsčiaus šauliai 1919-1940" pristatymas

3 d.

17 val.

Skaitykloje

V. Venckūnas

4.

Susitikimas „Įspūdžiai iš Indijos". Dalyvauja Indijoje gyvenanti lietuvė Asta Gegžnaitė

4 d.

17 val.

Kraštotyros skaitykloje

I. Stučinskaitė

5.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos skyrių pirmininkų ir skyrių tarybos narių susitikimas

11 d.

 11 val.

Skaitykloje

S. Gajauskaitė

6.

Jaunimo knygų klubo susitikimas su Dariumi Rekiu

26 d.

17 val.

Knygų terasoje

 

I. Stučinskaitė

PARODOS

7..

„Viskas, kas pasaulyje gražu, gimė iš meilės" (Grigorijaus Kanovičiaus 90-osioms g. m.)

Iki 31 d.

Kraštotyros skaitykloje

R. Tarasevičienė

8.

Fotomenininko Gintauto Trimako darbų paroda

Iki 31 d.

Bibliotekos erdvėse

R. Čičelis

9.

Leokadijos Vilkienės kūrybinių darbų paroda

Iki 31 d.

Skaitykloje

N. Degutienė

KITA VEIKLA

10.

Renginiai, skirti Viešosios bibliotekos 80-mečiui:

  • Rašinių ciklas „Jonavos viešoji biblioteka: istorija po istorijos"
  • Virtuali atradimų knyga

 

 

 

1 d.

 

2, 5, 9, 12, 16,

19, 23, 26, 29 d.

www.jonbiblioteka.lt

 

 

R. Čičelis

 

I. Stučinskaitė

11.

Senjorų klubo „Polėkis" veikla:

  • Išvyka į Šveicarijos biblioteką

 

  • Mėgstančių fotografuoti grupės užsiėmimas

 

10 d.

11 val.

20 d.

12 val.

 

Šveicarijos gyvenvietėje

Kraštotyros skaitykloje

R. Lukoševičienė

12.

Skaitymų ciklas „Keliaujame poezijos takais"

25 d.

10 val.

Jonavos globos namuose

S. Šklenskienė