Planavimo sąlygų išdavimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti


Administracinės paslaugos pavadinimas Planavimo sąlygų išdavimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Architektūros ir urbanistikos skyrius išduoda planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti.

Atnaujinimo data 2016-11-04
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2004 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. D1-262 „Dėl Teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo (Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo)";

3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintos Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmenys, norintys gauti planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti, pateikia:

1. nustatytos formos prašymą;

2. žemės sklypo (-ų) plano (-ų), patvirtintų teisės aktų nustatyta tvarka, kopiją;

3. žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir  naudojimo teisę patvirtinančius  dokumentų, taip pat žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise, kopijas;

4. Ūkininko pažymėjimo kopiją;

5. NŽT prie ŽŪM Jonavos skyriaus vedėjo sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų, kopiją.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. nustatytos formos prašymą;

2. žemės sklypo (-ų) plano (-ų), patvirtintų teisės aktų nustatyta tvarka, kopiją;

3. žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir  naudojimo teisę patvirtinančius  dokumentų, taip pat žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise, kopijas. 

4. Ūkininko pažymėjimo kopiją;

5. NŽT prie ŽŪM Jonavos skyriaus vedėjo sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų, kopiją.

Administracinės paslaugos teikėjas

Erika Glinskaitė

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresn. specialistė

tel. 8 349 500 59

erika.glinskaite@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Vaidas Zakarauskas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas

tel. 8 349 353 38

vaidas.zakarauskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 d.d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti