Patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų registravimas teritorijų planavimo dokumentų registre


Administracinės paslaugos pavadinimas Patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų registravimas teritorijų planavimo dokumentų registre
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų registravimas.    

Atnaujinimo data 2019-11-06
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatai;

3. Erdvinių duomenų specifikacija, patvirtinta LR Aplinkos ministro 2013.12.31 įsakymu D1-1009.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Įregistravimui į TPD Registrą pateikiami:

1. pateikiamas nustatytos formos prašymas;

2. patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai;

3. skaitmeninė laikmena, kurią sudaro:

3.1. sprendinių koordinuotas rastrinis brėžinys (TIF arba JPG formate);

3.2. aiškinamasis raštas PDF formate;

3.3. sprendimas, kuriuo patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas,  PDF formate (jei tvirtinanti institucija nėra rajono savivaldybės administracija);

3.4. planuojamos teritorijos ribos (plotinės) DWG formatu arba archyvuotą ZIP archyve SHAPE formatu, LKS-94 koordinačių sistemoje.

Pridedami dokumentai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu SIGNA programėle (išskyrus 3.4. punktą) Sudaroma ADOC byla.

Planavimo organizatoriai gali teikti prašymą registruoti patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus (TPD) ir jų sprendinių erdvinius duomenis į Registro (www.tpdr.lt) informacinę sistemą. Paslauga gali naudotis registruoti naudotojai, kuriems yra suteiktos organizatoriaus teisės. Sistemoje privaloma užpildyti visus laukus, esančius skiltyse:

1. "Bendra informacija", nubrėžti planuojamos teritorijos ribą.

2. "Dokumentai" privaloma pridėti dokumentus į grupes:

2.1. Sprendimas, kuriuo patvirtintas TPD;

2.2. Aiškinamasis raštas.

2.3. Brėžinys. Rastrinius brėžinius reikia importuoti į GIS posistemį ir jeigu jie yra nekoordinuoti, atlikti koordinavimą sistemos įrankių pagalba.

2.4. "Planavimo dalyviai" reikia pateikti bent po vieną dalyvį šiose rolėse "Organizatorius", "Rengėjas", "Projekto vadovas".

2.5. "Administracinis suskirstymas" reikia nurodyti administracinį vienetą.

Rastrinius brėžinius galima pateikti tif, jpg, png formatais. Pageidautina pateikti koordinuotus LKS-94 koordinačių sistemoje vaizdus, tačiau jeigu jie nekoordinuoti, galima koordinuoti sistemos įrankių pagalba naudojantis žemėlapiu. Vektorinius duomenis (dwg,shp formate) galite įkelti naudodamiesi funkcionalumu "Tvarkyti sprendinius". Pridedami dokumentai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu SIGNA programėle. Sudaroma ADOC byla.

Išrašai teikiami fiziniams ir juridiniams asmenims pagal pateiktus prašymus. Prašymą gauti išrašą gali teikti registruoti naudotojai. 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. pateikiamas nustatytos formos prašymas;

2. patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai;

3. skaitmeninė laikmena, kurią sudaro:

3.1. sprendinių koordinuotas rastrinis brėžinys (TIF arba JPG formate);

3.2. aiškinamasis raštas PDF formate;

3.3. sprendimas, kuriuo patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas,  PDF formate (jei tvirtinanti institucija nėra rajono savivaldybės administracija);

3.4. planuojamos teritorijos ribos (plotinės) DWG formatu arba archyvuotą ZIP archyve SHAPE formatu, LKS-94 koordinačių sistemoje.

Pridedami dokumentai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu SIGNA programėle (išskyrus 3.4. punktą) Sudaroma ADOC byla.

Administracinės paslaugos teikėjas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyresnioji specialistė

Erika Glinskaitė

tel. 8 349 500 59, el. p. erika.glinskaite@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjas

Mantas Petrauskas

tel. 8 349 50966, el. p. mantas.petrauskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

9 d.d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti