Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava
Telefonas (8 349) 50 154
Faksas (8 349) 50 012
El. p. administracija@jonava.lt
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188769070
Savivaldybės nemokama linija
(8 800) 000 15
>

VP planas

 

 

 

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2011 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2011 m. kovo    15     d.  Nr. 13B-314

Jonava

 

                     

 

 

 

                      Vadovaudamasis rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 13B-1128 patvirtintų Jonavos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 16 p.,:

 

                      T v i r t i n u Jonavos rajono savivaldybės administracijos 2011 metų viešųjų pirkimų planą (pridedama).

 

Administracijos direktorius                                                                               Valerijus Krugliakovas

 

Indrė Pacevičiūtė

 

PRIEDAS 1

PRIEDAS 2

PRIEDAS 3

PRIEDAS 4

PRIEDAS 5

PRIEDAS 6