Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo deklaracijų K10 priėmimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo deklaracijų K10 priėmimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenys, turintys 3 ir daugiau melžiamų karvių, tačiau neparduodantys pieno supirkėjams, gamintojai, turintys pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą, ir gamintojai, neturintys šios kvotos, bet parduodantys ir/arba atiduodantys pieną tiesiogiai vartoti, privalo tvarkyti pieno apskaitą ir suvesti kiekvieno mėnesio ir metų balansus NMA patvirtintame TP žurnale ir, pasibaigus kvotos metams, pateikti Tiesioginių pardavimo pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaracija per nurodytą terminą. Pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto perdirbti ir parduoto ar nemokamai atiduoto tiesiogiai vartoti pieno (pieno produktų) apskaitos žurnalą.

Atnaujinimo data 2023-02-22
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 3D-231

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/cf1e58b0d46711e4bcd1a882e9a189f1

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Tiesioginių pardavimų 201X-201Y kvotos metų pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) VĮ Žemės ūkio informacijos centro duomenys apie pagaminto ir parduoto supirkėjams pieno kiekį Tiesioginių pardavimų 201X-201Y kvotos metų pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją K10.
Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus specialistė

Audronė Stankevičienė

tel. 8 349 50221,

el. p. audrone.stankeviciene@jonava.lt

Žemės ūkio skyriaus specialistė

Vitalija Šafronienė

tel. 8 349 50221,

el. p. vitalija.safroniene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Jonas Marčiukaitis,

tel. 8 349 50002,

el. p. jonas.marciukaitis@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo diena.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai.