Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą iš bitininkų priėmimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą iš bitininkų priėmimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Bičių laikytojas, norėdamas gauti paramą už papildomą bičių maitinimą (įprastinį cukrų, ekologišką cukrų, invertuotojo cukraus sirupą), iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. turi kreiptis į teritorinius Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skyrius pagal savo gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir užpildyti Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių nurodytą Pranešimo apie ūkinių gyvūnų bandą formą. Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių laikytojas turi atnaujinti prieš teikdamas paramos paraišką Savivaldybei. Jeigu po paramos paraiškos pateikimo sumažėjo laikomų bičių šeimų skaičius dėl nuo paramos gavėjo nepriklausančių aplinkybių (ligos, vagystės ar pan.), per 7 kalendorines dienas apie šį pasikeitimą jis privalo pranešti teritoriniam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skyriui pagal savo gyvenamąją vietą arba buveinės adresą. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai). Bičių laikytojams iš dalies atlyginamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu (įprastinio, ekologiško cukraus arba invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidos), bet ne daugiau kaip 5,79 Eur už bičių šeimą  arba ne daugiau kaip 11,58 Eur už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą.

Paaiškėjus, kad lėšų poreikis išlaidoms kompensuoti viršija einamaisiais metais paramai skirtas lėšas, išmokų suma kiekvienam paramos gavėjui mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui.

Paramos gavėjas – žemės ūkio produktų pirmine gamyba užsiimantis bičių laikytojas, kuris Lietuvos Respublikos teritorijoje laiko bites ir yra įsiregistravęs Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytoju arba Jungtinės veiklos partneriu.

Atnaujinimo data 2024-06-06
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-357

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2. Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašą (žr. priedą);

3. Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus;

4. Bitininko pasą.

 

Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Duomenys iš Ūkinių gyvūnų registro, Žemės ūkio ir kaimo verslo registro

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė

Jurgita Smilingienė

tel. +370 349 54673,

el. p. jurgita.smilingiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Jonas Marčiukaitis, 

tel. +370 349 50002,

el. p. jonas.marciukaitis@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti