Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Parengto detaliojo plano tvirtinimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Parengto detaliojo plano tvirtinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Detalųjį planą tvirtina savivaldybės taryba, Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Atnaujinimo data 2019-11-06
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; Žin., 2006, Nr. 77-2975);

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; Žin., 2004, Nr. 21-617);

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1-239 patvirtintos Detaliųjų planų rengimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 79-2809; 2006, Nr. 114-4364).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Užpildytas prašymas dėl teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo;

a) Sukomplektuotas detaliojo plano dokumentų 2 bylas;

b) Tris originalius detaliojo plano pagrindinius brėžinius;

c) Detaliojo plano originalų pagrindinį brėžinį, sumažinus iki A3 formato;

d )Detaliojo plano aiškinamąjį raštą ir brėžinio (-ių)(patikrintų Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriuje) skenuotas kopijas JPG formate.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Užpildytas prašymas dėl teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo;

a) Sukomplektuotas detaliojo plano dokumentų 2 bylas;

b) Tris originalius detaliojo plano pagrindinius brėžinius;

c) Detaliojo plano originalų pagrindinį brėžinį, sumažinus iki A3 formato;

d) Detaliojo plano aiškinamąjį raštą ir brėžinio (-ių)(patikrintų Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriuje) skenuotas kopijas JPG formate.

Administracinės paslaugos teikėjas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyriausias specialistas

Vaidas Zakarauskas

tel. 8 349 35338, el. p. vaidas.zakarauskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjas

Mantas Petrauskas

tel.: 8 349 50966, el. p. mantas.petrauskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d. teritorijų planavimo dokumento tvirtinimui.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga suteikiama nemokamai
Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą – dvipusės sąveikos lygis.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti