Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimas ir mokėjimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

• Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka; • Įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, kad jau buvo išmokėta išmoka gimusiam vaikui, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (440 Eur) vienkartinė išmoka.

Atnaujinimo data 2021-01-26
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1DEDD43B92AE

2.  Lietuvos Respublikos Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai (2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.A1F3B14F0A00

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo • Asmens, turinčio teisę gauti paramą, tapatybę patvirtinantis dokumentas • Vaiko gimimo įrašas; • Pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą, kai duomenų nėra LR Gyventojų registre; • Kreipiantis dėl išmokos įvaikintam vaikui paskyrimo; pateikiamas teismo sprendimas įvaikinti; • Banko sąskaitos numeris.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Vitalija Bagdonavičienė, tel. 8 349 50032

el. paštas vitalija.bagdonaviciene@jonava.lt, kabinetas - 118

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjaDaiva Ūselienė, tel. 8 349 50142, el. paštas daiva.useliene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui priimamas ir išmoka išmokama per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

 Prašymo forma SP-3 (A)

 Prašymo-paraiškos formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje:

 https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti