Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Tikslinių kompensacijų skyrimas (slauga, priežiūra)

Administracinės paslaugos pavadinimas Tikslinių kompensacijų skyrimas (slauga, priežiūra)
Administracinės paslaugos apibūdinimas Asmuo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ir pateikia reikiamus dokumentus. Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu. Socialinės paramos skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus. Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos Besikreipiančiam asmeniui skirtos piniginės lėšos jo pageidavimu pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą.
Atnaujinimo data 2020-09-14
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/398a02704a6f11e6b5d09300a16a686c

 2. Lietuvos Respublikos vyriausybės  2004-03-29 nutarimas Nr.346 ,,Dėl valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo"

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.4DEFE5EE5869

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Prašymas pildomas Socialinės paramos skyriuje; Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje; Banko rekvizitus ir atsiskaitomosios sąskaitos numerį. Slaugos išlaidų kompensacijai gauti papildomai reikia pateikti: Pažymą išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos apie specialųjį nuolatinės slaugos poreikį; Priežiūros (pagalbos) išlaidų kompensacijai gauti papildomai reikia pateikti: Pažymą apie specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymą, kuri išduodama Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama" -  iš UAB ,,Nevda".

 Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Vitalija Bagdonavičienė, tel. 8 349 50032, el. paštas vitalija.bagdonaviciene@jonava.lt, kabinetas - 118

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Ūselienė,tel. 8 349 50142, el. paštas daiva.useliene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos.

Prašymo forma SP-6  Būtina pateikti informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, ko asmuo pageidauja, pateikiamų dokumentų sąrašas

Prašymo-paraiškos formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje:

 https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

Pastabos

Administracinė paslauga yra galutinė. Piliečiui atvykus į Socialinės paramos skyrių, įgaliotas tarnautojas privalo įvertinti pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikinti piliečio asmens tapatybe. Įgaliotas tarnautojas patikrina ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai). Įsitikinus asmens tapatybe ir kad pateikti visi reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa informacija apie administracinės paslaugos suteikimo terminus, dydį.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti