Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Konsultavimas dėl globos (rūpybos) steigimo suaugusiems asmenims

Administracinės paslaugos pavadinimas Konsultavimas dėl globos (rūpybos) steigimo suaugusiems asmenims
Administracinės paslaugos apibūdinimas Konsultavimas dėl globos (rūpybos) steigimo suaugusiems asmenims
Atnaujinimo data 2020-09-15
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas 2011 m. birželio 21 d. Nr. XI-1480

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.10D407E502F2

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Pinkevičienė, tel. 8 349 50032, el. paštas giedre.pinkeviciene@jonava.lt, kabinetas - 118

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Ūselienė, tel. 8 349 50142,

el. paštas daiva.useliene@jonava.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama iš karto. Asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas konsultuoja dėl globos (rūpybos) steigimo suaugusiems asmenims.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai.
Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis - informacinis
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti