Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pažyma išduodama mirusiojo artimiesiems giminaičiams, sutuoktiniui (-ei), pateikus rašytinį prašymą.

Asmenys turi teisę gauti pažymą apie tai, kad mirusysis yra palaidotas seniūnijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse.

Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į pagal gyvenamosios vietos seniūniją ar elektroniniu paštu.
Atnaujinimo data 2021-09-28
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyma

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-662 „Dėl Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo taisyklių patvirtinimo“

4. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. 1TS-146 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo”

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Rašytinį prašymą.
2. Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Įgaliojimą ar kitą atstovavimą patvirtinantį dokumentą, jeigu dėl pažymos išdavimo kreipiasi įgaliotas asmuo ar atstovas;
4. Įgalioto asmens ar atstovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
5. Mirties liudijimas ar kitas dokumentas, liudijantis mirties faktą, kremacijos dokumentai (kai mirusio palaikai kremuoti);
6. Dokumentai, įrodantys giminystės ryšį su kapavietėje palaidotu asmeniu.
Administracinės paslaugos teikėjas

Šveicarijos seniūnijos vyriausioji specialistė Gintarė Vaiciekavičiūtė,

tel. +370 349 78031,

el. p. gintare.vaiciekaviciute@jonava.lt

Jonavos miesto seniūnijos politikos ir administravimo specialistė Regina Zaleckienė,

tel. +370 349 60 488;

el. p. regina.zaleckiene@jonava.lt

Kulvos seniūnijos vyriausioji specialistė Laura Navickienė,

tel. +370 349 49417,

el. p. laura.navickiene@jonava.lt

Šilų seniūnijos vyriausioji specialistė Zoja Kravčenko,

tel. +370 349 48417,

el. p. zoja.kravcenko@jonava.lt

Upninkų seniūnijos vyriausioji specialistė Jūratė Auglienė,

tel. +370 349 35337; 35937,

el. p. jurate.augliene@jonava.lt

Užusalių seniūnijos vyriausioji specialistė Danguolė Karnylienė,

tel. +370 349 49267,

el. p. danguole.karnyliene@jonava.lt

Žeimių seniūnijos vyriausioji specialistė Danutė Šeškienė,

tel. +370 349 78047,

el. p. danute.seskiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Šveicarijos seniūnijos seniūnas Algirdas Paplonskis,

tel. +370 349 47117,

el. p. algirdas.paplonskis@jonava.lt.

Jonavos miesto seniūnijos seniūnė Eglė Pinkevičienė,

tel. +370 349 20703,

el. p. egle.pinkeviciene@jonava.lt

Kulvos seniūnijos seniūnas Ramūnas Gudonavičius,

tel. +370 349 49470,

el. p. ramunas.gudonavicius@jonava.lt

Šilų seniūnijos seniūnas Valeras Mikalauskas,

tel. +370 349 48417,

el. p. valeras.mikalauskas@jonava.lt

Upninkų seniūnijos seniūnė Lolita Nekrošienė,

tel. +370 349 35937,

el. p. lolita.nekrosiene@jonava.lt

Užusalių seniūnijos seniūnas Rolandas Skuja,

tel. +370 349 49 217,

el. p. rolandas.skuja@jonava.lt

Žeimių seniūnas Faustas Pilipavičius

tel. +370 349 78048,

el. p. faustas.pilipavicius@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo diena
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti