Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Pažymos, patvirtinančios paskutinę asmens gyvenamąją vietą, išdavimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos, patvirtinančios paskutinę asmens gyvenamąją vietą, išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Pažyma apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą gali būti išduota asmeniui, deklaravimo įstaigai pateikusiam mirties liudijimą ar mirties akto įrašo išrašą per tris mėnesius nuo mirties datos. Pažymą apie mirusio asmens paskutinę gyvenamąją vietą išduoda tos seniūnijos, kurios teritorijoje gyveno mirusysis, atsakingas specialistas. Pasibaigus nurodytam terminui, tokias pažymas galima užsakyti Registrų centre.
Atnaujinimo data 2021-09-28
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1.  Valstybės Įmonės registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-24 „Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“

2.  Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas

3.  Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (EB) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant

asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Paslaugos gavėjo asmens dokumentas, medicininis mirties liudijimas

Administracinės paslaugos teikėjas

Bukonių seniūnijos vyriausioji specialistė Nijolė Mockienė,

tel. +370 349 49647, +370 616 08288,

el. p. nijole.mockiene@jonava.lt

Civilinės metrikacijos skyriaus politikos ir administravimo specialistė Elvyra Drangauskienė (miesto seniūnijos gyventojams),

tel. +370 349 50740,

el. p. elvyra.drangauskiene@jonava.lt

Kulvos seniūnijos vyriausioji specialistė Laura Navickienė,

tel. +370 349 49417,

el. p. laura.navickiene@jonava.lt

Ruklos seniūnijos administracijos specialistė Joana Tarasevičienė

tel. +370 349 73101,

el. p. joana.taraseviciene@jonava.lt

Šilų seniūnijos vyriausioji specialistė Zoja Kravčenko,

tel. +370 349 48417,

el. p. zoja.kravcenko@jonava.lt

Šveicarijos seniūnijos vyriausioji specialistė Gintarė Vaiciekavičiūtė,

tel. +370 349 78031,

el. p. gintare.vaiciekaviciute@jonava.lt

Upninkų seniūnijos vyriausioji specialistė Jūratė Auglienė,

tel. +370 349 35337, 35937,

el. p. jurate.augliene@jonava.lt

Užusalių seniūnijos vyriausioji specialistė Danguolė Karnylienė,

tel. +370 349 49267, +370 673 30882,

el. p. danguole.karnyliene@jonava.lt

Žeimių seniūnijos vyriausioji specialistė Danutė Šeškienė,

tel. +370 349 78047, +370 652 20823,

el. p. danute.seskiene@jonava.lt  

Administracinės paslaugos vadovas

Bukonių seniūnijos seniūnas Arturas Narkevičius,

tel. +370 349 49647,

el. p. arturas.narkevicius@jonava.lt

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Valė Baltonienė

tel. +370 349 50071, +370 698 86923

el. p. vale.baltoniene@jonava.lt

Kulvos seniūnijos seniūnas Ramūnas Gudonavičius,

tel. +370 349 49470,

el. p. ramunas.gudonavicius@jonava.lt

Ruklos seniūnijos seniūnė Vilma Akvilė Karoblienė,

tel. +370 349 73101,

el. p. vilma-akvile.karobliene@jonava.lt

Šilų seniūnijos seniūnas Valeras Mikalauskas,

tel. +370 349 48417,

el. p. valeras.mikalauskas@jonava.lt

Šveicarijos seniūnijos seniūnas Algirdas Paplonskis,

tel. +370 349 47117,

el. p. algirdas.paplonskis@jonava.lt.

Upninkų seniūnijos seniūnė Lolita Nekrošienė,

tel. +370 349 35937,

el. p. lolita.nekrosiene@jonava.lt

Užusalių seniūnijos seniūnas Rolandas Skuja,

tel. +370 349 49 217,

el. p. rolandas.skuja@jonava.lt

Žeimių seniūnas Faustas Pilipavičius,

tel. +370 349 78048,

el. p. faustas.pilipavicius@jonava.lt  

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 1 darbo dieną, o esant techniniams sutrikimams - per 3 darbo dienas.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti