Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Norint vykdyti prekybą renginio metu, reikalingas leidimas, kurį išduoda seniūnija. Įstaiga, organizuojanti renginį, seniūnijai pateikia užklausą dėl galimos prekybos (mugės) renginio metu. Ši paslauga apima leidimų asmenims prekiauti išdavimą.

Atnaujinimo data 2021-06-28
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021-05-27 sprendimas Nr. 1TS-86 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės prekybos viešose vietose ir rinkliavų nustatymo nuostatų patvirtinimo“

https://old.jonava.lt/lt/teises-aktai

2. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-15 įsakymas Nr. 13B-929 „Dėl prekybos vietų skaičiaus nustatymo ir leidimų išdavimo tvarkos Jonavos rajono savivaldybės viešosiose vietose“

https://old.jonava.lt/lt/teises-aktai

3. LR žemės ūkio ministro  2009-05-15 d. įsakymu  Nr.3D- 357 patvirtintas „Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašas";

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F4C4C2A3B9

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;

2. VĮ Registrų centro išrašas apie juridinių asmenų registre įregistruotą subjektą (pateikia juridinis asmuo);

3. Verslo liudijimas (ar) Patentas (ar) Individualios veiklos pažyma (ar) Ūkininko pažymėjimas (ar) Žemės ūkio valdos registravimo pažymėjimas (ar) Ūkininko ūkyje (arba) žemės ūkio valdoje vykdoma pagrindinė bei papildomos žemės ūkio ekonominės veiklos (ar) Sodininkų bendrijos nario pažymėjimas (ar) Bitininko pasas (ar) Pažyma apie bičių šeimų registravimą ūkinių gyvūnų registre (ar) Ekologinės gamybos ūkio sertifikatas (ar) Išskirtinės kokybės produkto sertifikatas (ar) Tautinio paveldo produkto sertifikatas (vieną dokumentą iš 3 punkte nurodytų pateikia fizinis asmuo);

4. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas (pateikia asmuo, norintis prekiauti maisto produktais);

5. Svarstyklių metrologinės patikros pažyma (jei prekiaujama sveriamais produktais);

6. Asmens sanitarinė knygelė (forma F048/a, jei prekiaujama maisto produktais) .

Administracinės paslaugos teikėjas

Bukonių seniūnija

Ukmergės g. 22, Bukonių k., Bukonių sen., Jonavos r., LT-55148

Bukonių seniūnijos vyriausioji specialistė Nijolė Mockienė,

tel. (8 349) 49647,

el. p. nijole.mockiene@jonava.lt

Jonavos miesto seniūnija

Žeimių g. 13, 55158, Jonava, LT-55158

Jonavos miesto seniūnijos politikos ir administravimo specialistė

Regina Zaleckienė,

tel. (8 349) 60488,

el. p. regina.zaleckiene@jonava.lt  

Kulvos seniūnija

Tarybų g. 2, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos r.

Kulvos seniūnijos vyriausioji specialistė Laura Navickienė,

tel. (8 349) 49417,

el. p. laura.navickiene@jonava.lt

Ruklos seniūnija

Laumės g. 2 - 1B, Ruklos mstl., LT-55290

Ruklos seniūnijos vyriausioji specialistė Dovilė Survilaitė,

tel. (8 349) 73101,

el. p. dovile.survilaite@jonava.lt

Šilų seniūnija

Beržų g. 2, Šilų k., Šilų sen., Jonavos r.

Šilų seniūnijos vyriausioji specialistė Zoja Kravčenko,

tel. (8 349) 48417,

el. p. zoja.kravcenko@jonava.lt

Šveicarijos seniūnija

Pergalės g. 13, Šveicarijos k., Šveicarijos sen., Jonavos r.

Šveicarijos seniūnijos vyriausioji specialistė Gintarė Vaiciekavičiūtė,

tel. (8 349) 78031,

el. p. gintare.vaiciekaviciute@jonava.lt

Upninkų seniūnija

Jaunystės g. 7, Upninkų k., Jonavos r.

Upninkų seniūnijos vyriausioji specialistė Jūratė Auglienė,

tel. (8 349) 35337, 35937,

el. p. jurate.augliene@jonava.lt

Užusalių seniūnija

Saulės g. 9A, Užusalių k., Užusalių sen., Jonavos r.

Užusalių seniūnijos vyriausioji specialistė Danguolė Karnylienė,

tel. (8 349) 49267,

el. p. danguole.karnyliene@jonava.lt

Žeimių seniūnija

Kauno g. 47, Žeimiai, Jonavos r., LT-55386

Žeimių seniūnijos vyriausioji specialistė Danutė Šeškienė,

tel. (8 349) 78047,

el. p. danute.seskiene@jonava.lt  

Administracinės paslaugos vadovas

Bukonių seniūnijos seniūnas Arturas Narkevičius,

tel. (8 349) 49647,

el. p. arturas.narkevicius@jonava.lt

Jonavos miesto seniūnijos seniūnė Eglė Pinkevičienė,

tel. (8 349) 20703,

el. p. egle.pinkeviciene@jonava.lt

Kulvos seniūnijos seniūnas Ramūnas Gudonavičius,

tel. (8 349) 49470,

el. p. ramunas.gudonavicius@jonava.lt

Ruklos seniūnijos seniūnė Vilma Akvilė Karoblienė,

tel. (8 349) 73101,

el. p. vilma-akvile.karobliene@jonava.lt

Šilų seniūnijos seniūnas Valeras Mikalauskas,

tel. (8 349) 48417,

el. p. valeras.mikalauskas@jonava.lt

Šveicarijos seniūnijos seniūnas Algirdas Paplonskis,

tel. (8 349) 47117,

el. p. algirdas.paplonskis@jonava.lt.

Upninkų seniūnijos seniūnė Lolita Nekrošienė,

tel. (8 349) 35937,

el. p. lolita.nekrosiene@jonava.lt

Užusalių seniūnijos seniūnas Rolandas Skuja,

tel. (8 349) 49 217,

el. p. rolandas.skuja@jonava.lt

Žeimių seniūnijos seniūnas Faustas Pilipavičius,

tel. (8 349) 78048,

el. p. faustas.pilipavicius@jonava.lt  

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama, asmeniui atvykus į seniūniją ir pristačius visus reikalingus dokumentus bei apmokėjimo kvitą.

Prekyba renginio metu, turi būti suderinta su Jonavos Kultūros Centru (braižoma prekybinių vietų išdėstymo schema).

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Apmokėjimas  pagal nustatytus įkainius, remiantis:

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 d.  sprendimu Nr. 1 TS -292 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir nuostatų patvirtinimo".

Paslauga (leidimo išrašymas) nemokama.
Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Administracinė paslauga teikiama ir elektroniniu būdu - elektroninių valdžios vartų svetainėje www.epaslaugos.lt
Gavėjas Jonavos rajono savivaldybės administracija
Sąskaitos numeris LT75 4010 0510 0429 2266
Įmokos kodas 246
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti