Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Norint vykdyti prekybą ir (ar) teikti paslaugas renginio metu, reikalingas leidimas, kurį išduoda seniūnas ar jo įgaliotas asmuo. Leidimas išduodamas atsižvelgiant į renginio organizatoriaus prašyme nurodytą renginio teritorijoje numatomą prekybos vietų skaičių renginio metu bei atsižvelgiant į savo įsakyme papildomai nustatytą prekybos vietų skaičių organizuojamo renginio prieigose. Leidimas galioja Jonavos rajono savivaldybės atitinkamos seniūnijos teritorijoje. Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais (atitinkamos seniūnijos oficialiu ar paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos). Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Atnaujinimo data 2021-09-22
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021-05-27 sprendimas Nr. 1TS-86 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės prekybos viešose vietose ir rinkliavų nustatymo nuostatų patvirtinimo“

2. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-15 įsakymas Nr. 13B-929 „Dėl prekybos vietų skaičiaus nustatymo ir leidimų išdavimo tvarkos Jonavos rajono savivaldybės viešosiose vietose“

3. LR žemės ūkio ministro 2009-05-15 d. įsakymu Nr.3D- 357 patvirtintas „Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašas"

4. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr.13B-1276 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos administruojamų vietinių rinkliavų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo"

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Prekybai ar paslaugoms teikti šventinių ir komercinių renginių metu suinteresuoti asmenys pateikia seniūnijai, kurios teritorijoje bus prekiaujama, šiuos dokumentus:
1. prašymą seniūnui;
2. suderinimą su Maisto ir veterinarijos tarnyba (jeigu bus prekiaujama maisto produktais);
3. dokumento, patvirtinančio jo veiklos teisėtumą, kopiją (juridinio asmens registravimo pažymėjimas, verslo liudijimas, individualios veiklos pažyma;
4. mokomąjį pavedimą ar kasos kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta vietinė rinkliava.
Jei Prekiautojas netinkamai įformina prašymą arba pateikia ne visus reikiamus dokumentus, kurių reikia Leidimui išduoti, seniūnija, kuriai pateiktas prašymas, per 5. darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo praneša pareiškėjui apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ir informuoja apie tai, kad terminas Leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo dienos.
Administracinės paslaugos teikėjas

Bukonių seniūnijos vyriausioji specialistė Nijolė Mockienė,

tel. +370 349 49647,

el. p. nijole.mockiene@jonava.lt

Jonavos miesto seniūnijos politikos ir administravimo specialistė

Regina Zaleckienė,

tel. +370 349 60488,

el. p. regina.zaleckiene@jonava.lt  

Kulvos seniūnijos vyriausioji specialistė Laura Navickienė,

tel. +370 349 49417,

el. p. laura.navickiene@jonava.lt

Ruklos seniūnijos vyriausioji specialistė Dovilė Survilaitė,

tel. +370 349 73101,

el. p. dovile.survilaite@jonava.lt

Šilų seniūnijos vyriausioji specialistė Zoja Kravčenko,

tel. +370 349 48417,

el. p. zoja.kravcenko@jonava.lt

Šveicarijos seniūnijos vyriausioji specialistė Gintarė Vaiciekavičiūtė,

tel. +370 349 78031,

el. p. gintare.vaiciekaviciute@jonava.lt

Upninkų seniūnijos vyriausioji specialistė Jūratė Auglienė,

tel. +370 349 35337, 35937,

el. p. jurate.augliene@jonava.lt

Užusalių seniūnijos vyriausioji specialistė Danguolė Karnylienė,

tel. +370 349 49267,

el. p. danguole.karnyliene@jonava.lt

Žeimių seniūnijos vyriausioji specialistė Danutė Šeškienė,

tel. +370 349 78047,

el. p. danute.seskiene@jonava.lt  

Administracinės paslaugos vadovas

Bukonių seniūnijos seniūnas Arturas Narkevičius,

tel. +370 349 49647,

el. p. arturas.narkevicius@jonava.lt

Jonavos miesto seniūnijos seniūnė Eglė Pinkevičienė,

tel. +370 349 20703,

el. p. egle.pinkeviciene@jonava.lt

Kulvos seniūnijos seniūnas Ramūnas Gudonavičius,

tel. +370 349 49470,

el. p. ramunas.gudonavicius@jonava.lt

Ruklos seniūnijos seniūnė Vilma Akvilė Karoblienė,

tel. +370 349 73101,

el. p. vilma-akvile.karobliene@jonava.lt

Šilų seniūnijos seniūnas Valeras Mikalauskas,

tel. +370 349 48417,

el. p. valeras.mikalauskas@jonava.lt

Šveicarijos seniūnijos seniūnas Algirdas Paplonskis,

tel. +370 349 47117,

el. p. algirdas.paplonskis@jonava.lt.

Upninkų seniūnijos seniūnė Lolita Nekrošienė,

tel. +370 349 35937,

el. p. lolita.nekrosiene@jonava.lt

Užusalių seniūnijos seniūnas Rolandas Skuja,

tel. +370 349 49 217,

el. p. rolandas.skuja@jonava.lt

Žeimių seniūnijos seniūnas Faustas Pilipavičius,

tel. +370 349 78048,

el. p. faustas.pilipavicius@jonava.lt  

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimai išduodami per 5 darbo dienas.

Jeigu yra pateikiamas neišsamus ar netinkamai įformintas prašymas arba pateikti ne visi dokumentai, seniūnas per 2 darbo dienas raštu praneša pareiškėjui apie pateiktų dokumentų trūkumus.

Apie atsisakymą išduoti Leidimą pareiškėjas informuojamas raštu per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų, reikalingų išduoti Leidimą, pateikimo dienos.

Paslauga suteikiama, asmeniui atvykus į seniūniją ir pristačius visus reikalingus dokumentus bei apmokėjimo kvitą.

Prekyba renginio metu, turi būti suderinta su Jonavos Kultūros Centru (braižoma prekybinių vietų išdėstymo schema).
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Apmokėjimas  pagal nustatytus įkainius, remiantis:

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 13B-1276 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos administruojamų vietinių rinkliavų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo".

Rinkliavų dydžiai

Paslauga (leidimo išrašymas) nemokama.
Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Administracinė paslauga teikiama ir elektroniniu būdu - elektroninių valdžios vartų svetainėje www.epaslaugos.lt
Gavėjas Jonavos rajono savivaldybės administracija
Sąskaitos numeris LT75 4010 0510 0429 2266
Įmokos kodas 246
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti