Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo, išvykstantis iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui, privalo per 7 darbo dienas iki išvykimo deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimą.

Asmuo asmeniškai pildo ir pateikia deklaravimo įstaigai nustatytos formos deklaraciją.
Nepilnamečių išvykimą deklaruoja jų tėvai, įtėviai, globėjai ar kiti asmenys, kurie pagal įstatymą ar kitą teisės aktą privalo jais rūpintis, jiems atstovauti, ginti jų teises ir teisėtus interesus. Nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą, savo gyvenamosios vietos pakeitimą deklaruoja patys.
Deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimą galima atvykus į seniūniją, kuriai priskirtoje teritorijoje gyvena arba internetu „Elektroninių valdžios vartų“ interneto svetainėje adresu http://www.epaslaugos.lt.
Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Atnaujinimo data 2021-09-21
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas

2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

4. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės, patvirtintos Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-24 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Paslaugos gavėjas pateikia nustatytos formos Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaraciją, pildomą asmeniui išvykstant ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui tiesiogiai atvykęs į savivaldybės administracijos atitinkamą seniūniją, kurios teritorijoje yra jo deklaruota gyvenamoji vieta, atsiunčia nustatytos formos išvykimo deklaraciją paštu ar atitinkamos seniūnijos oficialiu elektroninio pašto adresu (elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu).
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3. Kai deklaruojamas nepilnamečio išvykimas (deklaraciją pasirašo vienas iš tėvų), - vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę). Asmens dokumentą privalo pateikti vienas iš tėvų, (įtėvių), globėjų (rūpintojų), kuris teikia nepilnamečio deklaraciją.

4. Jei užpildyta ir pasirašyta deklaracija siunčiama paštu, kartu siunčiama galiojančio asmens dokumento duomenų lapo kopija.

5. Paslaugos vykdytojas priima asmens užpildytą deklaraciją ir prie jos pridedamus reikalingus dokumentus, juos įvertina, prisijungia prie MGVDIS ir deklaruoja asmens išvykimą. Jei pateikti ne visi duomenys ir dokumentai, informuoja paslaugos gavėją dėl deklaracijos papildymo.
6. Paslaugos gavėjas informuojamas apie atliktą veiksmą. Gavus deklaraciją paštu, informacija teikiama paprastu paštu, el. paštu ar telefonu.
7. Deklaracija galioja nuo deklaravimo duomenų įrašymo į Gyventojų registrą dienos.

Administracinės paslaugos teikėjas

Bukonių seniūnijos vyriausioji specialistė Nijolė Mockienė,

tel. +370 349 49647,

el. p. nijole.mockiene@jonava.lt

Civilinės metrikacijos skyriaus politikos ir administravimo specialistė Elvyra Drangauskienė (miesto seniūnijos gyventojams),

tel. +370 349 50740,

el. p. elvyra.drangauskiene@jonava.lt

Kulvos seniūnijos vyriausioji specialistė Laura Navickienė,

tel. +370 349 49417,

el. p. laura.navickiene@jonava.lt

Ruklos seniūnijos specialistė Joana Tarasevičienė,

tel. +370 349 73101,

el. p. joana.taraseviciene@jonava.lt   

Šilų seniūnijos vyriausioji specialistė Zoja Kravčenko,

tel. +370 349 48417,

el. p. zoja.kravcenko@jonava.lt

Šveicarijos seniūnijos vyriausioji specialistė Gintarė Vaiciekavičiūtė,

tel. +370 349 78031,

el. p. gintare.vaiciekaviciute@jonava.lt

Upninkų seniūnijos vyriausioji specialistė Jūratė Auglienė,

tel. +370 349 35337, 35937,

el. p. jurate.augliene@jonava.lt

Užusalių seniūnijos vyriausioji specialistė Danguolė Karnylienė,

tel. +370 349 49267,

el. p. danguole.karnyliene@jonava.lt

Žeimių seniūnijos vyriausioji specialistė Danutė Šeškienė,

tel. +370 349 78047,

el. p. danute.seskiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Bukonių seniūnijos seniūnas Arturas Narkevičius,

tel. +370 349 49647,

el. p. arturas.narkevicius@jonava.lt

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Valė Baltonienė,

tel. +370 349 50071,

el. p. vale.baltoniene@jonava.lt

Kulvos seniūnijos seniūnas Ramūnas Gudonavičius,

tel. +370 349 49470,

el. p. ramunas.gudonavicius@jonava.lt

Ruklos seniūnijos seniūnė Vilma Akvilė Karoblienė

tel. +370 349 73101,

el. p. vilma-akvile.karobliene@jonava.lt

Šilų seniūnijos seniūnas Valeras Mikalauskas,

tel. +370 349 48417,

el. p. valeras.mikalauskas@jonava.lt

Šveicarijos seniūnijos seniūnas Algirdas Paplonskis,

tel. +370 349 47117,

el. p. algirdas.paplonskis@jonava.lt.

Upninkų seniūnijos seniūnė Lolita Nekrošienė,

tel. +370 349 35937,

el. p. lolita.nekrosiene@jonava.lt

Užusalių seniūnijos seniūnas Rolandas Skuja,

tel. +370 349 49 217,

el. p. rolandas.skuja@jonava.lt

Žeimių seniūnijos seniūnas Faustas Pilipavičius,

tel. +370 349 78048,

el. p. faustas.pilipavicius@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 darbo diena

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Asmuo išvykimą gali deklaruoti per Elektroninius valdžios vartus. 
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti