Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas Charakteristikos, patvirtinančios moters/vyro teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją kaip motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiems (vaikų mirties atveju - ne mažiau kaip iki 8 metų) penkis ir daugiau vaikų, išdavimas. 
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją turi motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), išauginę (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) 5 ir daugiau vaikų (toliau – daugiavaikiai motina arba tėvas).

Antrojo laipsnio valstybinė pensija skiriama asmenims, jeigu jie yra sukakę Socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių (toliau – senatvės pensijos amžius) arba yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. I ar II grupės invalidais). Sprendimą dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo priima Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Prašymą pateikęs asmuo apie Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą neskirti antrojo laipsnio valstybinės pensijos raštu informuojami per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, kartu nurodant tokio sprendimo priežastis. Pateikti dokumentai dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo grąžinami teikiančiai institucijai ar įstaigai.

Prašymas pateikiamas tiesiogiai asmeniui atvykus į savivaldybės administraciją. Savivaldybės administracija parengia dokumentus ir teikia juos svarstyti Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Atnaujinimo data 2024-03-13
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų 1994-12-22 įstatymas Nr. I-730

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-03-14 nutarimas Nr. 255 ,,Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Asmuo pildo tarpininkavimo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu;

2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;

3. Motinos gimimo liudijimas (jei yra iki santuokos gimusių vaikų) kopija;

4. Santuokos (-ų) liudijimas (-ai) (kopija (-jos));

5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota darbingumo lygio pažyma, jei nėra sukakęs senatvės pensijos amžius (kopija);

6. Gyvenimo aprašymas (autobiografija), kuriame turi būti nurodyti visų vaikų kontaktiniai duomenys (gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė ar mokymosi įstaiga ir kt.);

7. Vaikų (įvaikių) gimimo liudijimų kopijos;

8. Vaikų (įvaikių) mirties liudijimų kopijos (vaikai turi būti išauginti iki 8 metų);

9. Dukterų santuokos liudijimų kopijos (jei keitė pavardę);

10. Kiti dokumentai, įrodantys giminystės ryšius (pvz. santuokos liudijimus, vardo, pavardės keitimo liudijimus) ir jų kopijos;

11. Banko sąskaitos numeris.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A 03220 Vilnius.   

www.gyvreg.lt

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Adresas: Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius

www.sodra.lt

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama" -  iš UAB ,,Nevda".

 Adresas: Savanorių pr. 178, 03154 Vilnius

www.nevda.lt
Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Vitalija Bagdonavičienė, tel. +370 349 50032, el. paštas vitalija.bagdonaviciene@jonava.lt, kabinetas - 118

Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Ūselienė, tel. +370 349 50142 el. paštas daiva.useliene@jonava.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos.

Komisijos posėdis organizuojamas ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai.
Pastabos
Administracinė paslauga yra tarpinė. Piliečiui atvykus į Socialinės paramos skyrių, įgaliotas tarnautojas privalo įvertinti pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikinti piliečio asmens tapatybe. Įgaliotas tarnautojas patikrina ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai). Įsitikinus asmens tapatybe ir kad pateikti visi reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa informacija apie administracinės paslaugos suteikimo terminus, dydį.
Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Trečias dvipusis sąveikos lygis.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti