Nijolė Meškauskienė

Nijolė Meškauskienė
Lietuvos socialdemokratų partija
 
Tel.: 8 686 81 637
El. paštas: nijole.meskauskiene@jonava.lt

Gimė 1957 m. gruodžio 2 d. Raseinių r., Peldžiūnų  k.

 

                Baigė Kauno ekonomikos technikumą, įgijo buhalterinės apskaitos specialybę (diplomas su pagyrimu); Kauno technologijos universitetą (gamybos vadybos specialybė, įgyta diplomuoto inžinieriaus kvalifikacija); Kauno technologijos universitetą (įgyta finansų magistro kvalifikacija). 2001 m. suteiktas buhalterio profesionalo vardas (Nr.0034 .Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija).

                1980-1997 m. dirbo Jonavos mechaninėje gamykloje (vėliau reorganizuota į UAB ,,Ketuva") kasininke, buhaltere, normuotoja, ekonomiste. Nuo 1992 m. - vyr. ekonomistė, vėliau - vyr. finansininkės pavaduotoja. 1997-1999 m. įmonės ,,Ketuva" vyr. finansininkė, išrinkta įmonės valdybos nare. 1999-2003 m. - UAB ,,Jonavos paslaugos" vyr. finansininkė. Buvo renkama įmonės valdybos, o vėliau - stebėtojų tarybos nare.

 Nuo 2004 m. iki šiol - UAB,, Baldai Jums" finansų direktorė.

Priklauso Lietuvos socialdemokratų partijai.

         Ištekėjusi, vyras Alfonsas, dvi dukros: Jurgita ir Inga.

         Apdovanojimai: 2009 m. apdovanota ,,Lietuvos mediena"  asociacijos  ,,Garbės ženklu";  2012 m. -  LPK  ,,Profesijos riterio" ženklu; 2013 m. - UAB ,,Baldai Jums" vardiniu laikrodžiu; 2014 m. -  ,,Darbo žvaigždės" medaliu. 2015 m. -  konkurso "Lietuvos metų verslininkė" nugalėtoja.

          Laisvalaikio pomėgiai: seminarai, knygos savidisciplinos, tobulėjimo ir darbo efektyvumo temomis, anglų kalbos tobulinimas (aukštesnis lygis), šokiai, gėlininkystė-daržininkystė.