Archyvas - 2019 Birželis

PROJEKTAS "LYDERIŲ LAIKAS 3" JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE SĖKMINGAI "IRIASI" PIRMYN
          2019 m. sausio mėnesį Jonavos rajono savivaldybėje startavusio projekto „Lyderių laikas 3" (LL3) veiklos tęsiasi. ...
KĄ TURIME ŽINOTI APIE ASBESTĄ?
                         Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno...
BIRŽELIO 14-OJI – GEDULO IR VILTIES DIENA
Kas tėviškės atkels vartus, kai grįšim, Kas žiburį uždegs, kas alkanus pavalgydins?.. Kas kas pavasarį po baltą vyšnią  Mūs, ištremtųjų, atminimui pasodins?.. (B. Brazdžionis,...
INFORMACIJA APIE NUMERIŲ SUTEIKIMĄ, PAKEITIMĄ AR PANAIKINIMĄ ŽEMĖS SKLYPAMS, KURIUOSE LEIDŽIAMA PASTATŲ STATYBA, PASTATAMS, JŲ KOMPLEKSAMS, BUTAMS, PATALPOMS IR KORPUSAMS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintu Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo...
UŽSITĘSĘS KARŠTIS ITIN ŽALINGAS MŪSŲ SVEIKATAI
Jis gali sukelti gyvybei pavojingus ar net mirtinus sveikatos sutrikimus dėl patirto šilumos smūgio ar viso kūno perkaitimo. Didžiausios rizikos grupei šiomis dienomis priskiriami maži vaikai,...
PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS PRITARTA
Vadovaudamasi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Prekybos...
PER MAISTĄ PLINTANČIOS INFEKCIJOS
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos specialistai informuoja, kad 2018 m. Jonavos rajone buvo užregistruotas 321 ūmių žarnyno užkrečiamųjų ligų atvejis, o...
VANDENĮ VARTOKIME ATSAKINGAI IR TAUPIAI
UAB „Jonavos vandenys" informuoja, kad dėl karščių labai stipriai padidėjo vandens suvartojimai, ypač kaimiškose seniūnijose. Momentiniai vandens vartojimai išaugo du, tris ir daugiau kartų nei...
INFORMACINIS PRANEŠIMAS
  Informuojame, kad pradedamas rengti " 2010 m. lapkričio 23 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 134 patvirtinto detaliojo plano koregavimas. Rengimo pagrindas – Jonavos...
PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS PRITARTA
Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad daugiabučio...
INFORMACIJA APIE PAVADINIMŲ GATVĖMS, PASTATAMS, STATINIAMS IR KITIEMS OBJEKTAMS SUTEIKIMO, KEITIMO IR ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ
  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintu Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo,...
SUDERINTOS UAB „JONAVOS VANDENYS“ BAZINĖS PASLAUGŲ KAINOS
  Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), įvertinusi UAB „Jonavos vandenys" 2017 m. faktines sąnaudas ir planuojamas investicijas, suskaičiavo beveik 42...
INFORMACIJA APIE LEIDIMUS ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE
Atsižvelgiant į Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. 13B-0037 ,,Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Jonavos rajono savivaldybėje išdavimo...
ŽEIMIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ, IŠRINKTŲ 2019 M., SĄRAŠAS
                      ...
UŽSIENIEČIAMS – PALANKESNĖ LEIDIMŲ GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE IŠDAVIMO IR KEITIMO TVARKA
  Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) informuoja, kad nuo šių metų liepos 1 d. keičiama leidimų gyventi...
Barupiečių išvyka į Klaipėdą
Jonavos r. Barupės mokyklos-daugiafunkcio centro Erasmus+ programos Bendrojo ugdymo tarpmokyklinių strateginių partnerysčių (KA219) „LET`S ENJOY OUR HERITAGE" projekto komanda,  vykdydama...