Archyvas - 2017 Balandis

KITOS PASKIRTIES PASTATO, ŽEMĖS SKLYPE, UNIKALUS NR. 4625-0002-0038, JONAVOS R. SAV., RUKLOS SEN., RUKLOS MSTL., NAUJOS STATYBOS (ERI-RUKLA 026B-GINKLŲ IŠTAISYMO/UŽTAISYMO PASTATAS) PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
  Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę...
KITOS PASKIRTIES PASTATO, ŽEMĖS SKLYPE, UNIKALUS NR. 4625-0002-0038, JONAVOS R. SAV., RUKLOS SEN., RUKLOS MSTL., NAUJOS STATYBOS (ERI-RUKLA 026A- GINKLŲ IŠTAISYMO/UŽTAISYMO PASTATAS) PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
  Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę...
KITOS PASKIRTIES PASTATO, ŽEMĖS SKLYPE, UNIKALUS NR. 4625-0002-0038, JONAVOS R. SAV., RUKLOS SEN., RUKLOS MSTL., NAUJOS STATYBOS (ERI-RUKLA 025B-SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAS) PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
  Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę...
KITOS PASKIRTIES PASTATO, ŽEMĖS SKLYPE, UNIKALUS NR. 4625-0002-0038, JONAVOS R. SAV., RUKLOS SEN., RUKLOS MSTL., NAUJOS STATYBOS (ERI-RUKLA 025A-SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAS) PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
  Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę...
SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, ŽEMĖS SKLYPE, UNIKALUS NR. 4625-0002-0038, JONAVOS R. SAV., RUKLOS SEN., RUKLOS MSTL., NAUJOS STATYBOS (ERI-RUKLA 023-TAIKMENŲ SANDĖLIAVIMO PASTATAS) PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
  Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę...
KITOS PASKIRTIES STATINIŲ, ŽEMĖS SKLYPE, UNIKALUS NR. 4625-0002-0038, JONAVOS R. SAV., RUKLOS SEN., RUKLOS MSTL., NAUJOS STATYBOS (ERI-RUKLA 018B- UGNIES KOREGAVIMO IR STEBĖJIMO BOKŠTAS) PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
  Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę...
KITOS PASKIRTIES STATINIŲ, ŽEMĖS SKLYPE, UNIKALUS NR. 4625-0002-0038, JONAVOS R. SAV., RUKLOS SEN., RUKOS MSTL., NAUJOS STATYBOS (ERI-RUKLA 018A- UGNIES KOREGAVIMO IR STEBĖJIMO BOKŠTAS) PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
  Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę...
INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ
  Viešinimo paslaugos pirkimas (Darbai/ paslaugos/ prekės )   I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS : I.1. Perkančiosios organizacijos...
INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
  Paslaugos pirkimas „Konsultacinių paslaugų teikimas Jonavos rajono savivaldybės fiziniams ir juridiniams asmenims, ketinantiems pradėti verslą arba vykdantiems smulkųjį ir vidutinį verslą" ...
SKELBIAMAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS POILSIO IR UŽIMTUMO PROGRAMŲ RĖMIMO KONKURSAS
  Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 13B-683 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programų...
NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS – GALIMYBĖ ĮSIVERTINTI
                        Jau penktus metus Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo...
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas - galimybė įsivertinti
Jau penktus metus Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos, naudodamos nacionaliniu lygmeniu sukurtus standartizuotus vertinimo įrankius, turi galimybę patikimiau ir objektyviau...
DVIRAČIŲ-PĖSČIŲJŲ TILTO PER ŽEIMIŲ G. JONAVOS MIESTE NAUJOS STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
  Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę...
DĖL SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
                  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu,...
DĖL JONAVOS RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
                        Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos...
SKELBIAMI STIPENDIJŲ GAVĖJAI
  Jonavos rajono savivaldybės organizuojamame Studijų rėmimo konkurse stipendijoms gauti siekiama sudaryti galimybę gabiems jaunuoliams siekti mokslo, skiriant jiems 300 Eur dydžio...
SAUGAUS EISMO KOMISIJOS POSĖDYJE 2017 M. KOVO MĖNESĮ
                        Saugaus eismo komisijoje (pirmininkas – Erlandas...
JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE LANKĖSI AKADEMIKAS EUGENIJUS JOVAIŠA
                          Š. m. kovo 31 d. Jonavos rajono...
TURINTIEMS „POLA“ KORTELES – 80 PROC. NUOLAIDA
               Jonavos  rajono  savivaldybės  taryba š. m. kovo 30 d. posėdyje nutarė suteikti teisę įsigyti...
JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ PERSPĖJIMO SIRENOMIS SISTEMOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS PIRKIMAS
INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ     (Darbai/ paslaugos/ prekės)   I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS : I.1. Perkančiosios...