Archyvas - 2017 Sausis

PATVIRTINTAS CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS PLANINIŲ PATIKRINIMŲ GRAFIKAS
                      Patvirtintas 2017 m. civilinės saugos būklės planinių patikrinimų...
PATVIRTINTAS VIDUTINIS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE SUVARTOJAMO GERIAMOJO VANDENS KIEKIS GYVENTOJUI PER MĖNESĮ
2016 m. vidutinis Jonavos rajono savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis 2 m 3 gyventojui per mėnesį nustatytas pagal atsiskaitymo už patiektą vandenį ir suteiktas nuotekų...
INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ
Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos už 2015-2016 metus ataskaitos visuomenei maketavimas ir spausdinimas    (Darbai/ paslaugos/ prekės )   I. PERKANČIOJI...
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VEIKLOS 2017 M. VASARIO MĖNESĮ PLANAS
  Eil. Nr. Priemonės  pavadinimas Data Vieta Atsakingi asmenys RENGINIAI ...
INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ
Kamuolių  pirkimas  (Darbai/ paslaugos/ prekė) I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS : I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės...
INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
Kamuolių pirkimas  (Darbai/ paslaugos / prekė) I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS : I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas :...
INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ
Kamuolių pirkimas (Darbai/ paslaugos / prekė) I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS : I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas : Jonavos...
VYKS KARIŲ PRATYBOS
                      Vasario 6-10 dienomis Jonavos rajono Dumsių ir Būdos miškuose vyks...
INFORMACINIS PRANEŠIMAS
Informuojame, kad pradedamas koreguoti Žemės sklypo kad. Nr. 4628/0005:534 Konciapolio k., Šilų sen., Jonavos r. detaliojo plano, patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės administracijos...
Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl pažymų apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimo priėmimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Administracinės paslaugos apibūdinimas Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Informacija ir dokumentai,...
Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo priėmimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Administracinės paslaugos apibūdinimas Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Informacija ir dokumentai,...
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Administracinės paslaugos apibūdinimas Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Informacija ir dokumentai,...
Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Administracinės paslaugos apibūdinimas Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Informacija ir dokumentai,...
Leidimo (-ų) vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu (-ais) galiojimo panaikinimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Administracinės paslaugos apibūdinimas Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Informacija ir dokumentai,...
Leidimų želdinių ir želdynų (tame tarpe ir saugotinų medžių ir krūmų), augančių ne miškų ūkio žemėje, kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (toliau- Želdynų tvarkymo darbams) išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Administracinės paslaugos apibūdinimas Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Informacija ir dokumentai,...
Žemės sklypo formavimo pertvarkymo projekto rengimas, derinimas, tvirtinimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Administracinės paslaugos apibūdinimas Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Informacija ir dokumentai,...
Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymas bei keitimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Administracinės paslaugos apibūdinimas Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Informacija ir dokumentai,...
Kviečiame susipažinti su 2017m. biudžeto projektu
2017m. biudžetas Aiškinamasis raštas prie sprendimo projekto Sprendimo projektas dėl rajono savivaldybės 2017m. biudžeto patvirtinimo
KULTŪROS CENTRO 2017 M. VASARIO MĖNESĮ ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ PLANAS
  Pavadinimas Organizatoriai Data Vieta I. Renginiai Klasikinių ir Lotynų...
INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ
  Ruklos seniūnijos gatvių ir viešųjų teritorijų apšvietimo tinklų remonto darbų bei priežiūros paslaugų pirkimas   (Darbai/ paslaugos / prekės)   I. ...