Archyvas - 2016 Rugsėjis

APIE SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ
2016 m. rugpjūčio mėnesį asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše - 321 asmuo/šeima. Per 2016 m. rugpjūčio mėnesį išnuomoti 6 būstai, pratęstos 27 nuomos sutartys,...
ŠIANDIEN GIRELĖJE PAMINĖTOS HOLOKAUSTO AUKOS
                      Prabėgo 75-eri metai nuo tragiškos Jonavai ir joje gyvenusiems žydams...
INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ
  Savivaldybės apdovanojimų ,,Krištolinė gulbė" ir ,,Šviesos bokštas"   pirkimas (Darbai/ paslaugos/ prekės )   I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI...
INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
  Savivaldybės apdovanojimų ,,Krištolinė gulbė" ir ,,Šviesos bokštas" pirkimas (Darbai/ paslaugos / prekės)   I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI...
INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ
  Savivaldybės apdovanojimų ,,Krištolinė gulbė" ir ,,Šviesos bokštas" pirkimas (Darbai/ paslaugos / prekės )   I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI...
INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS
      PAŠTO ŽENKLAI (Darbai, paslaugos, prekės )     I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS : I.1. Perkančiosios...
INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
  PAŠTO ŽENKLAI (Darbai, paslaugos, prekės )     I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS : I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir...
INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS
PAŠTO ŽENKLAI (Darbai, paslaugos, prekės )     I. P ERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS : I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės...
Pavadinimas - Prekybos paskirties pastato - operatorinės ir paslaugų paskirties pastato - autoserviso su prekybine sale, Žemaitės g. 1, Jonavos m., rekontrukcijos projekto projektiniai pasiūlymai
INFORMACIJA APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO PROJEKTAVIMĄ   Projekto pavadinimas – "Prekybos paskirties pastato - operatorinės ir paslaugų paskirties pastato - autoserviso su...
INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŽEMĖS SKLYPO DETALŲJĮ PLANĄ
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Jonavos r., Dumsių sen., Spanėnų k., kad. Nr. 4630/0005:658 detaliojo plano patvirtinto 2013 m. sausio 3 d. direktoriaus įsakymu Nr. 13B-0009,...
„RAMIOJI“ ZONA PADĖS IŠVENGTI TRAGIŠKŲ EISMO ĮVYKIŲ
                      Pernai Kauno g. 100-ojo namo gyventojai kreipėsi į Saugaus eismo...
MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUDĖTIES NUSTATYMO ATASKAITA
Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-661  patvirtintu Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, komunalinių biologiškai...
INFORMACIJA APIE LEIDIMUS ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE
Atsižvelgiant į Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. 13B-0037 ,,Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Jonavos rajono savivaldybėje išdavimo...
ŠVENTOSIOS UPĖJE IR TAUROSTOS TVENKINYJE MAUDYTIS GALIMA
Informuojame, kad rugpjūčio 29 d. buvo paimti pakartotiniai Šventosios upės ir Taurostos tvenkinio vandens mėginiai. Vanduo neviršijo Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų...
Ilgalaikis profesinės pagalbos mokytojui savoje mokykloje modelis
VŠĮ „Mokyklų tobulinimo centras" kartu su dar penkiais partneriais iš keturių Europos valstybių (Ispanijos, Didžiosios Britanijos, Graikijos ir Bulgarijos) šiuo metu įgyvendina  tarptautinį...