Archyvas - 2016 Liepa

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ
Vaizdo stebėjimo sistemos remonto ir priežiūros paslaugų pirkimas (Darbai/ paslaugos / prekės)   I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS : I.1. ...
JONAVOS KRAŠTO MUZIEJAUS VEIKLOS RUGPJŪČIO MĖN. PLANAS
Eil.    Nr. Veiklos sritis, priemonės pavadinimas Atlikimo laikas Vieta Atsakingi asmenys ...
PAKARTOTINĖ INFORMACIJA APIE PARENGTĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158, Jonava, tel.: (8 349) 613 94, faks.: (8 349) 500 12,  el. p.:...
VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS DEINSTITUCIONALIZACIJOS SRITYJE
2015 metais trys Lietuvos nevyriausybinės organizacijos kartu su partneriais iš Norvegijos apjungė jėgas ir ėmėsi iniciatyvos įgyvendinti projektą ,,Valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimų...
INFORMACIJA APIE LEIDIMUS ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE
Atsižvelgiant į Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. 13B-0037 ,,Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Jonavos rajono savivaldybėje išdavimo...
BUS ASFALTUOJAMI ŽVYRKELIŲ RUOŽAI RAJONE
Liepos 22 dieną Jonavoje apsilankęs LR Seimo narys, Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius drauge su Jonavos rajono savivaldybės ir AB „Kauno tiltai" atstovais informavo apie žvyrkelių...
KEIČIAMA EISMO ORGANIZAVIMO TVARKA A. KULVIEČIO G.
                        Jonavos miesto seniūnija informuoja, kad nuo 2016 m. liepos...
LAISVĖS (NUO PK0+00 IKI PK4+34) IR ERDVĖS G. JONAVOS MIESTE STATYBOS DARBAI
INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS     Darbų pirkimai   I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS : I.1. Perkančiosios organizacijos...
PER MAISTĄ PLINTANČIOS INFEKCIJOS JONAVOS RAJONE
Specialistai primena, kad maistu plintančios infekcijos – infekcinės kilmės ligos, plintančios per užkrėstą maistą ir gėrimus. Jos gali būti tiek bakterinės, tiek virusinės kilmės. Dažniausiai...
AR SAUGIOS JONAVOS RAJONO GROŽIO PASLAUGOS?
Jonavos rajone yra 166 grožio paslaugas teikiantys objektai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Jonavos skyriaus specialistai šiemet...
STOVYKLAVIMAS AKMENS AMŽIUJE
           Lietuvos skautijos Kauno krašto Šventosios (Jonavos r.), Kauno Pilies ir Dubysos tuntų ir vyr. skautų draugovės 2016 m. liepos 16-22 d....
NERIZIKUOKITE SAVO SVEIKATA
Žiniasklaidoje pastebime skelbimus su skambiais pavadinimais apie siūlymus nuodugniai patikrinti sveikatą, atlikti maisto netoleravimo testą, elektrosferinę kompiuterinę bioinformacinę sveikatos...
INFORMACIJA APIE NUMERIŲ SUTEIKIMĄ, PAKEITIMĄ AR PANAIKINIMĄ ŽEMĖS SKLYPAMS, KURIUOSE LEIDŽIAMA PASTATŲ STATYBA, PASTATAMS, JŲ KOMPLEKSAMS, BUTAMS, PATALPOMS IR KORPUSAMS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintu Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo...
INFORMACIJA APIE PATVIRTINTĄ ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ
Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 13B-1584 yra patvirtintas naujo kitos paskirties žemės sklypo prie naudojamų statinių, esančių Kauno g....
DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ 2016 M. RUGPJŪČIO MĖNESĮ
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 22 str. 3 dalimi, AB „Jonavos šilumos tinklai" informuoja, kad, vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d....
INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ PAVADINIMO SUTEIKIMĄ AKLIGATVIUI
  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintu Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo,...