VYKO ATASKAITINIS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS POSĖDIS

Šiandien Jonavos r. savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos nariai susirinko į ataskaitinį vaiko gerovės komisijos posėdį, kuriame buvo apžvelgiama 2019 m. komisijos veikla, pristatyti darbo rezultatai, aptarti metų eigoje pasitaikę iššūkiai.

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Evelina Darvidė pristatė detalią ataskaitą ir išsakė susirūpinimą, kad į vaiko gerovės komisiją vis dažniau patenka vaikai, kurie padarė administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatytas amžius, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė.

Komisijos nariai taip pat susirūpino, kad į savivaldybės vaiko gerovės komisiją nepilnamečiai vaikai patenka jau per vėlai bei turintys rimtas priklausomybes (alkoholiui, narkotinėms medžiagoms), neturintys motyvacijos jas gydytis.

Posėdžio metu pasidžiaugta, kad komisijos nariai turėjo galimybę išvykti ir į išvažiuojamuosius vaiko gerovės komisijos posėdžius:  Vilniaus priklausomybės ligų centrą, Kauno vaikų socializacijos centrą „Saulutė", Kauno statybos ir paslaugų mokymo centrą Žeimenos skyrių, kuriuose ne tik susipažinta su teikiamomis paslaugomis, bet ir pamatyta, kaip gyvena mūsų rajono vaikai esantys tose įstaigose.

2019 m. netrūko ir organizuojamų renginių, mokymų, konferencijų ugdymo įstaigų vadovams, mokyklų vaiko gerovės komisijų pirmininkams, socialiniams pedagogams. Savivaldybės vaiko gerovės komisija prevenciškai ir atsižvelgiant į poreikį vyko į ugdymo įstaigas teikti metodinės pagalbos.