SUNAIKINĘ SENĄ IR ĮSIGIJĘ MAŽIAU TARŠŲ AUTOMOBILĮ GALITE GAUTI 1 TŪKST. EURŲ

Priemonė: Mažiau taršių judrumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas

Paraiškos priimamos nuo: 2019-11-04 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2019-12-31 14:00

Kompensacinė išmoka: 1000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 5000000.00 Eur.

Reikalavimai senam automobiliui

M1 klasės transporto priemonė, pareiškėjo kaip savininko išlaikyta ne mažiau kaip 12 mėnesių ir registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre.

Transporto priemonės techninė apžiūra galiojo iki 2019 m. spalio 17 d.

Transporto priemonė sunaikinta pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo" ir gautas Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas.

Transporto priemonė išregistruota iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro su Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimu.

Reikalavimai naujai įsigytam automobiliui

Pareiškėjas įsigijęs mažiau taršų automobilį jį įregistruoja savo vardu, o įsigijęs lizingo būdu -  tapęs mažiau taršaus automobilio valdytoju.

M1 klasės transporto priemonė, kurios bendras išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis ne didesnis kaip 130 g/km.

Pirmosios registracijos data Europos Sąjungoje 2013 m. sausio 1 d. arba vėlesnė.

Transporto priemonė varoma vien tik benzinu, dujomis (gamtinėmis arba suskystintomis), etanoliu, elektra arba be benzino dar ir dujomis (gamtinėmis arba suskystintomis), etanoliu, elektra.

CO₂ kiekio ir pirmosios registracijos datos kriterijai netaikomi elektromobiliams.

Kompensacinė išmoka

Kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 1000 Eur.

Tinkamos išlaidos

Tinkamos išlaidos yra nuo 2019 m. spalio 17 d., t. y. tarši transporto priemonė sunaikinta ir mažiau tarši transporto priemonė įsigyta ne ankščiau kaip 2019 m. spalio 17 d.

Pareiškėjas pagal šią Priemonę gali gauti vieną kompensacinę išmoką.

Automobilis su tuo pačiu VIN numeriu gali būti kompensuojamas tik viena kartą.

Teisės aktai

Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. D1-605.

Transporto priemonės duomenys turi būti registruoti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre.

Pareiškėjas Fizinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs Prašymą kompensacinei išmokai gauti.

Prašymų pateikimo būdas - tęstinis.

Prašymai priimami juos teikiant tik per aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS) apvis.apva.lt

Informacija teikiama pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00-17.00, penktadieniais 8.00-15.45.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūroje, Labdarių g. 3, Vilnius.

Nerijus Lesickas nerijus.lesickas@apva.lt, tel. 8 5 278 73 20

Jonas Balkevičius jonas.balkevicius@apva.lt, tel. 8 5 216 94 99

https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/maziau-tarsiu-judumo-priemoniu-fiziniams-asmenims-skatinimas