SKELBIAMAS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2020 METŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSAS

Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 (toliau – Nuostatai), Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia 2020 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursą. Konkurso tikslas - gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius projektų atrankos, finansavimo ir administravimo procesus savivaldybių administracijas bei skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą bei galimybes gyventi bendruomenėje savarankiškai.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo", patvirtintais  Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais.

Projektų paraiškos priimamos iki 2019 m. lapkričio 4 d. 15:00 val. (tiesiogiai pristatant Jonavos rajono savivaldybės administracijai 124 kabinetas, Žeimių g. 13, 55158 Jonava, arba registruotu paštu  (įteikta pašto kurjerio)). Jei paraiška pateikiama  paštu ar per kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip lapkričio 4 d. Visos vėliau gautos paraiškos yra atmetamos. Paraiškas pateikti užantspauduotame voke, ant kurio užrašytas konkurso pavadinimas nurodytas skelbime.
Projektams įgyvendinti planuojama skirti 67343 Eur valstybės ir 13500 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.

Kilus klausimams kreiptis darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val. (penktadieniais – iki 14:00 val.)  į socialinės paramos socialinių išmokų specialistę Vitaliją Bagdonavičienę, tel. 8 349 50032, el. paštas vitalija.bagdonaviciene@jonava.lt  arba centralizuotos buhalterijos buhalterę Auksę Ablingytę, tel. 8 349 54055, el. paštas  aukse.ablingyte@jonava.lt.

Aktualūs dokumentai:

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai;

Projekto paraiškos forma;

Detali projekto įgyvendinimo sąmata;

Deklaracija.