SKELBIAMAS KONKURSAS STUDIJOMS REMTI

Tikslinio studijų rėmimo fondo (toliau - Fondas) komisija 2020 m. kovo 2 - 20 d. skelbia konkursą studijų stipendijoms gauti. Fondo lėšomis siekiama sudaryti galimybę gabiems, tačiau dėl sunkesnių materialinių sąlygų mažiau galimybių turintiems studentams siekti mokslo, skiriant jiems vienkartinę 300 Eur dydžio stipendiją vieno semestro laikotarpiui. Į stipendijas gali pretenduoti tik Jonavos rajono gyventojai – pirmų dieninių studijų Lietuvos valstybinių universitetų ir valstybinių kolegijų I-IV kursų studentai, kurių pažymių vidurkis ne mažesnis kaip 8 balai, o šeimos pajamos vienam šeimos nariui neviršija 3 VRP (valstybės remiamų pajamų) dydžių per mėnesį (nuo 2020-01-01 1 VRP yra 125 eurai). Remiantis Fondo nuostatais, stipendijoms gauti atrenkama ne daugiau kaip 10 pretendentų.

Pretendentai Fondo komisijai turi pateikti prašymą ir šiuos dokumentus:

pažymą apie mokymąsi valstybinėje aukštojoje mokykloje arba valstybinėje  kolegijoje;

 mokymosi įstaigos išduotą pažymą apie pažangumą su paskutinės egzaminų sesijos įvertinimais;

 pažymą apie šeimos narių pajamas už tris pilnus paskutinius mėnesius iki konkurso paskelbimo dienos (šiuo atveju, 2019 m. gruodis – 2020 m. sausis, vasaris);

 Pažymą(-as) apie šeimos sudėtį su nurodyta deklaruota gyvenamąja vieta.

Anksčiau gavę stipendijas studentai gali pretenduoti į stipendijos mokėjimo tęsimą. Tokiu atveju, taip pat būtina pateikti aukščiau (1-4 punktuose) nurodytus dokumentus. Skiriant ir pratęsiant stipendijas, prioritetas teikiamas pažangumui.

Dokumentai priimami: Jonavos rajono savivaldybės administracijos 415 kab. (4 aukštas), Žeimių g. 13, Jonava. Išsamesnė informacija:  tel.: (8 349) 50 193,  daiva.skebiene@jonava.lt

Nuostatai

Prašymo forma                                                                                                      

Tikslinio studijų rėmimo fondo komisijos inf.