SKELBIAMAS KONKURSAS STUDIJOMS REMTI

Jonavos  rajono savivaldybės tikslinio studijų rėmimo fondo komisija skelbia konkursą studijų rėmimo stipendijoms gauti. 

Fondo lėšomis siekiama sudaryti galimybę gabiems, tačiau dėl sunkesnių materialinių sąlygų mažiau galimybių turintiems studentams siekti mokslo, skiriant jiems 300 Eur dydžio stipendiją vieno semestro laikotarpiui. Į stipendijas gali pretenduoti tik Jonavos rajono gyventojai – pirmų dieninių studijų studentai, besimokantys Lietuvos valstybinių universitetų ir valstybinių kolegijų I-IV kursuose, kurių pažymių vidurkis ne mažesnis kaip 8 balai, o šeimos pajamos vienam šeimos nariui neviršija 3 VRP (valstybės remiamų pajamų) dydžių per mėnesį (1 VRP yra 122 eurai). Remiantis studijų rėmimo fondo nuostatais, stipendijoms gauti atrenkama ne daugiau kaip 10 pretendentų.

Pretendentai iki 2019 m. spalio 31 d. imtinai Jonavos rajono savivaldybės tikslinio studijų rėmimo fondo komisijai turi pateikti prašymą ir šiuos dokumentus:

- pažymą apie mokymąsi atitinkamoje švietimo įstaigoje;

- švietimo įstaigos išduotą pažymą apie pažangumą su paskutinės egzaminų sesijos įvertinimais; įstojusiems į I kursą studentams – brandos atestato ir jo priedo kopiją su dalykų metiniais įvertinimais;

 - pažymą apie šeimos narių pajamas už tris pilnus paskutinius mėnesius iki konkurso paskelbimo dienos (šiuo atveju, 2019 m. liepa-rugsėjis);

 - pažymą apie šeimos sudėtį su nurodyta deklaruota gyvenamąja vieta.

Ankstesni stipendijų gavėjai gali pretenduoti į stipendijos mokėjimo tęsimą. Tokiu atveju, taip pat būtina pateikti aukščiau (1-4 punktuose) nurodytus dokumentus.

Skiriant ir pratęsiant stipendijas, prioritetas teikiamas pažangumui.

Dokumentai priimami: Jonavos rajono savivaldybės administracijos 415 kab., Žeimių g. 13, Jonava. Išsamesnė informacija:  tel.: (8 349) 50 193,  daiva.skebiene@jonava.lt

Nuostatai

Prašymo forma                                                                                                                                                                                                                                       

Tikslinio studijų rėmimo fondo komisijos inf.