ŠILUMOS TRASŲ MODERNIZAVIMO PROJEKTUI PRITARTA

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad 2K IR 3K MAGISTRALIŲ ŠILUMOS PERDAVIMO TRASŲ JONAVOJE MODERNIZAVIMO PROJEKTO projektiniams pasiūlymams pritarta.

Priedai:

  1. „Pritarimas projektiniams pasiūlymams"
  2. „Projektiniai pasiūlymai"