SEPTINTOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

SEPTINTOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO

2019-09-19     10.00 val.

 

     

   

     D  A  R  B  O  T  V  A  R  K  Ė 

Eil. Nr.

Klausimo pavadinimas

Pranešėjas

Pranešimo trukmė (min.)

Kuruojantis komitetas

 1.  

Dėl rajono savivaldybės tarybos  Etikos komisijos sudarymo

Eugenijus Sabutis,

Justas Budriūnas

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo

Eugenijus Sabutis,

Justas Budriūnas

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo

Eugenijus Sabutis,

Justas Budriūnas

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai", išdavimo

Vytautas Kaminskas

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo

Danutė Petronienė

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo

Danutė Petronienė

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai" perskaičiuotos šilumos kainos (kainos dedamųjų) nustatymo

Alfredas Sadzevičius

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 1TS-118 „Dėl Premijų sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" dalinio pakeitimo

Dalia Venckevičienė, Regina Stupurienė

5

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

 1.  

Dėl Sportinio ugdymo organizavimo Jonavos kūno kultūros ir sporto centre tvarkos aprašo patvirtinimo

Dalia Venckevičienė, Regina Stupurienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

 1.  

Dėl 2019-2020 mokslo metų klasių skaičiaus, mokinių skaičiaus klasėse, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus grupėse Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms patvirtinimo

Vytautas Žebrauskas

5

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl pritarimo paraiškų teikimui Europos regioninės plėtros fondo finansinei paramai gauti

Agnė Šalomskė,

Gitana Gulevienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl pritarimo vykdomam projektui ir savivaldybės indėlio užtikrinimo

Agnė Šalomskė,

Gitana Gulevienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. 1TS – 0208 „Dėl pritarimo 2014–2020 m. Kauno regiono integruotų teritorijų vystymo programos projektui" priedo dalinio pakeitimo

Agnė Šalomskė,

Gitana Gulevienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl pritarimo paraiškos teikimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą" veiklą „Parama vietiniams keliams"

Agnė Šalomskė,

Gitana Gulevienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl prisidėjimo piniginėmis lėšomis prie projektų, įgyvendinamų pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2014 – 2020 m. strategija"  priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas"

Agnė Šalomskė,

Gitana Gulevienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl Jonavos r. sav., Šilų sen., Jaugeliškių gyvenamosios vietovės gatvės geografinių charakteristikų keitimo

Vaidas Zakarauskas

5

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl Jonavos r. sav., Upninkų sen., Upninkėlių gyvenamosios vietovės gatvės geografinių charakteristikų keitimo

Vaidas Zakarauskas

5

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo, jos pirmininko paskyrimo

Jolita Gumaniukienė

5

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

 1.  

Dėl savivaldybės turto (pinigų) investavimo

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. 1TS – 160 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo" 1 punkto 1.8 papunkčio pakeitimo

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. 1TS – 217 „Dėl visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų sąrašo patvirtinimo ir nuostolių kompensavimo" 3 punkto pakeitimo

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

 1.  

Dėl būsto, esančio P. Vaičiūno g. Jonava, pardavimo

 

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl būsto, esančio Rupeikio g., Rukla, Jonavos r. sav., pardavimo

 

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl socialinio būsto, esančio Kauno g., Jonava, pirkimo Jonavos rajono savivaldybės nuosavybėn

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl būsto nuomos sutarties sąlygų pakeitimo

 

 

 

 

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl pripažinto nereikalingu (netinkamu) naudoti  savivaldybei nuosavybės teise priklausančios patalpos-garažo (G-3), esančio  Žeimių g. 76, Jonava, panaudojimo ir nurašymo

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl nekilnojamųjų daiktų Alyvų g. 2, Mimalių k., Jonavos r., nurašymo ir likvidavimo

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl  nekilnojamojo daikto Jonavos r., Šilų k., Beržų g.  2C-1, nurašymo ir likvidavimo

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl patikėjimo teisės įregistravimo

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

 1.  

Dėl rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. 1TS-164  ,,Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrui"  dalinio pakeitimo

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

 1.  

Dėl rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1TS-100  ,,Dėl turto (knygų ir vadovėlių) perdavimo rajono ugdymo įstaigoms" dalinio pakeitimo

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

 1.  

Dėl turto (leidinių ir knygų) perdavimo

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

 1.  

Dėl valstybės turto perėmimo ir perdavimo Jonavos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

 1.  

Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio  turto perdavimo Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklai

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

 1.  

Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio  trumpalaikio materialiojo turto (leidinių) perdavimo rajono ugdymo įstaigoms

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

 1.  

Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo

 

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Jonavos rajono priešgaisrinei tarnybai

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

 1.  

Informacija. Dėl daugiabučių namų atnaujinimo projektų vykdymo ir Jonavos miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo eigos

Agnė Šalomskė,

Gitana Gulevienė

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto (gatvių)  patikėjimo teisės įregistravimo

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų