SEPTINTAJAME RAJONO TARYBOS POSĖDYJE RUGSĖJO 19-ĄJĄ

Šią savaitę parengti sprendimų projektai svarstomi, analizuojami tarybos Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros; Miesto reikalų; Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų; Kaimo reikalų; Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komitetuose, o galutinis sprendimas bus priimtas tarybos posėdyje.

Darbotvarkėje – 38 klausimai ir informacija „Dėl daugiabučių namų atnaujinimo projektų vykdymo ir Jonavos miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo eigos".  

Visuose komitetuose svarstomas Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, tikslinamas 2019 metų rajono biudžetas, diskutuojama dėl rajono savivaldybės tarybos  Etikos, Antikorupcijos komisijų sudarymo; didžiausio leistino pareigybių skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo, taip pat dėl leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai", išdavimo.

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų; Miesto reikalų; Kaimo reikalų komitetuose bus diskutuojama dėl 2019-2020 mokslo metų klasių skaičiaus, mokinių skaičiaus klasėse, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus grupėse Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms patvirtinimo. Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros bei Miesto reikalų komitetuose bus svarstoma dėl pritarimo paraiškų teikimui Europos regioninės plėtros fondo finansinei paramai gauti ir kitais rajonui svarbiais klausimais.

Šiam rajono tarybos posėdžiui daugiausia sprendimo projektų parengė Turto skyrius.

 

Tarybos ir mero sekretoriato inf.