SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PARDUODA NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

Jonavos r. sav. administracija (kodas 188769070, Žeimių g. 13, 55158 Jonava) skelbia nekilnojamojo turto pardavimo viešąjį aukcioną. Parduodamas turtas:

Turtinis kompleksas, esantis Kauno g. 102, Jonava: administracinis pastatas, 2 aukštų, su rūsiu, bendras plotas 496,12 kv. m; garažas, 1 aukšto, bendras plotas 224,96 kv. m; kiemo aikštelės b1, b2; 0,3676 ha žemės sklypas. Pradinė bendra pardavimo kaina 29 000 Eur.

Už turto apžiūrą atsakingi: Jonavos miesto seniūnijos seniūnas Povilas Beišys, tel.: (8 349) 60488, el. paštas: povilas.beisys@jonava.lt, ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjas Mantas Petrauskas, tel. (8 349) 50966, el. paštas: mantas.petrauskas@jonava.lt. Turto apžiūra galima 2020 m. kovo 2 – 6 d., iš anksto susitarus nurodytais kontaktais.

Turto pirkėjas dalyvaudamas aukcione įsipareigoja tapęs aukciono laimėtoju ne vėliau kaip per 36 mėnesius nuo nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo atnaujinti/nugriauti pastatus ir sutvarkyti teritoriją bei pradėti vykdyti komercinę – ūkinę arba administracinę veiklą, įsteigiant veiklos adresu ne mažiau kaip 3 darbo vietas. Esant svarbioms priežastims šį terminą galima pratęsti 12 mėnesių. Sprendimą dėl termino pratęsimo priima Jonavos rajono savivaldybės administracija turto pirkėjo motyvuotu prašymu. Įsipareigojimų užtikrinimui aukciono laimėtojas privalo iki nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo Savivaldybės administracijai pateikti banko išduotą besąlyginę sutarties įvykdymo garantiją, užtikrinančią, kad turto pirkėjui laiku neįvykdžius aukščiau išdėstytų įsipareigojimų, garantijos davėjas besąlygiškai sumokės Savivaldybės administracijai 25 tūkst. Eur garantijos sumą. Vietoj garantijos, aukciono laimėtojas gali pateikti nurodytai garantijos sumai lygų piniginį užstatą, kuris turi būti pervedamas į Savivaldybės administracijos sąskaitą. Garantija arba piniginis užstatas, įvykdžius įsipareigojimus, grąžinami turto pirkėjui.

Aukcionai vykdomas elektroniniu būdu VĮ Registrų centro administruojamoje specialiojoje svetainėje www.evarzytynes.lt. Elektroninio aukciono dalyviais registruojami asmenys, sumokėję aukcionų dalyvių įmokas ir internetu pateikę aukcionų sąlygose nurodytus dokumentus. Daugiau informacijos apie parduodamą turtą, išsamios viešojo aukciono sąlygos, turto apžiūros, aukciono dalyvių registracijos bei aukciono vykdymo laikotarpiai, sutarčių projektai skelbiami www.jonava.lt/parduodamas-turtas.

Darbuotojas, atsakingas už informacijos teikimą, – Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Mačiulienė, tel.: (8 349) 20040, el.paštas: sandra.maciuliene@jonava.lt.