RENGIAMAS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS 2020 METAMS

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius rengia Socialinių paslaugų planą 2020 metams. Prašome visus socialinius partnerius (nevyriausybines organizacijas, biudžetines, viešąsias įstaigas bei kitas organizacijas, kurios teikia ar numato teikti socialines paslaugas Jonavos rajono savivaldybės gyventojams) iki 2020 m. vasario 10 d. pateikti duomenis apie 2020 metais numatomas teikti socialines paslaugas.

Teikiant informaciją prašome nurodyti:

- bendrą informaciją apie įstaigą (organizaciją) - įstaigos (organizacijos) rekvizitus, paslaugų gavėjų (išskiriant vietų ir maksimalų lankytojų skaičių per dieną) ir darbuotojų skaičių (detalizuojant socialinių darbuotojų ir darbuotojų padėjėjų skaičių);
- 2019 metais teikiamas ir/ar 2020 metais numatomas teikti socialines paslaugas;
- tikslines socialinių paslaugų gavėjų grupes;

- trumpą 2019 m. veiklos ir 2020 m. numatomos veiklos aprašymą bei lėšų poreikį 2020 m.;

- laukiamus rezultatus.

Informaciją prašome pateikti Socialinės paramos skyriaus vedėjai Daivai Ūselienei (Žeimių g. 13, Jonava, 116 kab.) arba siųsti el. paštu daiva.useliene@jonava.lt, telefonas pasiteirauti: (8 349) 50142.