PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS PRITARTA

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Pėsčiųjų tako, žemės sklype, kad. Nr. 4610/0005:146, adresu Jonava, vedančio nuo Joninių slėnio iki Chemikų g., statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta.

  1. „Pritarimas projektiniams pasiūlymams"
  2. „Projektiniai pasiūlymai"