PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS PRITARTA

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Paviršinių (lietaus) nuotekų valyklos, Sodų g., Jonavos m., statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta.

 

Pridedama:

  1. Pritarimas projektiniams pasiūlymams
  2. Projektiniai pasiūlymai