PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS PRITARTA

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad daugiabučio gyvenamojo namo 1A2p, Jonavos r. sav., Žeimių sen., Juškonių k., Suvalkiečių g. 3, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) projekto projektiniams pasiūlymams pritarta.

  1. Pritarimas projektiniams pasiūlymams.
  2. Projektiniai pasiūlymai.