PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS PRITARTA

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Degalinės stoginės (unik. Nr. 4400-4922-2002) Vasario 16-osios g. 33, Jonavos m., rekonstravimo projekto projektiniams pasiūlymams pritarta.

 

  1. „Pritarimas projektiniams pasiūlymams"
  2. „Projektiniai pasiūlymai"