PRITARTA PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Automobilių plovyklos, Jonavos r. sav., Rukla, Karaliaus Mindaugo g. 15, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta.

 

Pritarimas projektiniams pasiūlymams

Projektiniai pasiūlymai