PRITARTA PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS KULVOS KAIME

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Ryšių (telekomunikacijų) tinklo (ryšių bokšto), kad. Nr. 4615/0006:30, Jonavos r. sav., Kulvos sen., Kulvos k., statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta.

Pridedama:

  1. Pritarimas projektiniams pasiūlymams
  2. Projektiniai pasiūlymai