PATVIRTINTOS NAUJOS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. 1TS-264 patvirtintos naujos Jonavos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės.

Taisyklės galioja Jonavos rajono savivaldybėje ir yra privalomos visiems savivaldybės teritorijoje esantiems komunalinių atliekų turėtojams (fiziniams ir juridiniams asmenims) ir savivaldybės teritorijoje veikiantiems atliekų tvarkytojams.

 

Jonavos r. savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės