PASKIRSTYTOS LĖŠOS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTAMS

Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja apie Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės toliau – Priemonė) „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" atrinktas paraiškas, kuriose planuojamos veiklos labiausiai atitinka bendruomenės narių (gyventojų) socialinius poreikius ir interesus. Paraiškas vertino ir atrinko kiekvienos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos. Organizacijoms, kurių paraiškos buvo atrinktos, 2019 m. rugsėjo mėn. 4 d. Jonavos rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr.13B-1110 projektų įgyvendinimui skirtas finansavimas Priemonės apraše nustatyta tvarka:

 

Eil.

Nr.

Teritorijos, kurioje įgyvendinamas projektas, pavadinimas

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Skirta suma teritorijai, Eur

Išplėstinės seniūnaičių sueigos skirta suma, Eur

1.

Bukonių seniūnija

Liepių bendruomenė

„Bendrystėje mes stiprūs"

2083,00

2083,00

2.

Kulvos seniūnija

Kaimo bendruomenė „Čičinų kraštas"

„Čičinų krašto gerbūvio sutvarkymas"

2321,00

2321,00

3.

Ruklos seniūnija

Asociacija Ruklos bendruomenė „Ruklietis"

 

„Ruklos viešųjų erdvių sutvarkymas: įvažiavimo į Ruklą akcentas"

2367,00

2367,00

4.

Šilų seniūnija

Jonavos rajono Panoterių krašto bendruomenė

„Veiklūs žmonės – veikli bendruomenė"

 

2221,00

1100,00

5.

Jonavos rajono Šilų bendruomenė

„Kūrybiška ir išprususi bendruomenė: tradicijos tęsiamos"

1121,00

6.

Šveicarijos seniūnija

Jonavos rajono Šveicarijos kaimo bendruomenė

„Viešosios erdvės Šveicarijos kaime sutvarkymas"

2398,00

2398,00

7.

Upninkų seniūnija

Jonavos rajono Upninkų kaimo bendruomenės asociacija

„Kultūrinės veiklos Upninkų seniūnijoje gerinimas"

 

2021,00

2021,00

8.

Užusalių seniūnija

Kalnėnų bendruomenės centras „Šešuva"

„Citius. Altius. Fortius"

 

2425,00

2425,00

9.

Žeimių seniūnija

Visuomeninė organizacija „Juškonių bendruomenės centras"

„Veiklos, suburiančios bendruomenę"

 

2254,00

2254,00

10.

Jonavos miesto seniūnija

Jonaviečių karų dalyvių asociacija „Pagarba"

„Užtikrinsime orią senatvę"

 

10985,00

2000,00

11.

Labdaros ir paramos fondas „Močiutės pastogė"

„Draugiškas miestas senatvei - Jonava"

 

1000,00

12.

VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras

 

„Mes visi įdomūs ir reikalingi"

 

 

7985,00