PASKIRSTYTOS LĖŠOS FINANSUOTI 2020 M. JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE ĮGYVENDINAMUS PROJEKTUS PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja apie Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės (toliau – Priemonė) „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" atrinktas paraiškas, kuriose planuojamos veiklos labiausiai atitinka bendruomenės narių (gyventojų) socialinius poreikius ir interesus. Paraiškas vertino ir atrinko kiekvienos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos. Organizacijų, kurių paraiškos buvo atrinktos, 2020 m. birželio mėn. 4 d. Jonavos rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr.13B-855, projektų įgyvendinimui skirtas finansavimas Priemonės apraše nustatyta tvarka:

Eil.

Nr.

Teritorijos, kurioje įgyvendinamas projektas, pavadinimas

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Skirta suma teritorijai, Eur

Išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtinta projektų suma, Eur

1.

Bukonių seniūnija

Vaivadiškių kaimo bendruomenė

„Kaip namuose"

2086,00

2086,00

2.

Kulvos seniūnija

Ragožių kaimo bendruomenė

„Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse"

2297,00

2297,00

3.

Šilų seniūnija

Jonavos rajono Milagainių bendruomenė

„Vieninga bendruomenė: keliaukime kartu"

2212,00

740,00

4.

Jonavos rajono Panoterių krašto bendruomenė

„Kraštietis 2020"

736,00

5.

Jonavos rajono Šilų bendruomenė

„Kūrybiška ir išprususi bendruomenė: kelionės praturtina"

736,00

6.

Šveicarijos seniūnija

Jonavos rajono Šveicarijos kaimo bendruomenė

„„Rudens Mozaikos" sporto šventė"

2386,00

2386,00

7.

Upninkų seniūnija

Jonavos rajono Upninkų kaimo bendruomenės asociacija

„Draugystė ir bendravimas – visų mūsų stiprybė"

2022,00

1222,00

8.

Vyšnialaukio kaimo bendruomenė

„Bendruomenė tvarkosi"

800,00

9.

Užusalių seniūnija

Visuomeninė organizacija „Užusalių bendruomenės centras"

„Tradicinė sporto šventė „Sveikatiada""

2408,00

2408,00

10.

Žeimių seniūnija

Naujasodžio kaimo bendruomenė „Sukūrys"

„Stiprinti bendruomenių veiklą savivaldybėse"

1950,00

1950,00

11.

Jonavos miesto seniūnija

Labdaros ir paramos fondas „Iššūkis jaunimui"

„Sidabrinė sruoga"

11052,00

3100,00

12.

Jonaviečių karų dalyvių asociacija „Pagarba"

„Užtikrinsime orią senatvę"

2000,00

13.

VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras

„Mes visi įdomūs ir reikalingi - 1"

5952,00