PASKELBTAS DAUGIABUČIŲ NAMŲ VALDYTOJŲ VEIKLOS PATIKRINIMO GRAFIKAS

Informuojame, kad 2020 m. vasario 6 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-30 patvirtintos naujos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės, kuriomis vadovaujantis bus atliekami planiniai valdytojų veiklos patikrinimai 2020 metais pagal patvirtintą grafiką (taisyklės ir grafikas skelbiami https://www.jonava.lt/daugiabuciu-valdymo-kontrole).