KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS DALYVAUTI ISM UNIVERSITETO „ŠVIETIMO LYDERYSTĖS“ PROGRAMOJE

Jonavos rajono savivaldybė, realizuodama ilgalaikius švietimo politikos tikslus ir kaitos kryptis, siekia įgyvendinti priemones, skatinančias Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigose dirbančių vadovų lyderystę, profesinį augimą ir aukštos kompetencijos vadovų rezervo rengimą.

Savivaldybė jungiasi prie ISM vadybos ir ekonomikos universiteto projekto „Švietimo lyderystė", skirto esamų ir būsimų švietimo įstaigų vadovų rengimui ir vadybinių kompetencijų stiprinimui. Tikimasi  ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose dirbančių lyderių įsitraukimo kuriant aktyvią bendradarbiaujančių, besidalijančių profesine patirtimi vadovų bendruomenę, dalyvaujančią  aktualių savivaldybės švietimo problemų sprendime. 

Savivaldybė numato finansuoti 4 studijų vietas 2020-2021 m. ISM vadybos ir ekonomikos universiteto magistrantūros studijų programoje „Švietimo lyderystė". Daugiau informacijos apie šią studijų programą ISM universiteto tinklalapyje https://www.ism.lt/svietimo-lyderyste

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti ISM universiteto „Švietimo lyderystės" programoje

Paraiškas gali teikti:

Jonavos rajono savivaldybės pavaldumo ikimokyklinio, bendrojo, neformalaus ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai ugdymui (prioritetas);

Jonavos rajono savivaldybės pavaldumo ikimokyklinio, bendrojo, neformalaus ugdymo įstaigų pedagogai, planuojantys ateityje dirbti švietimo įstaigų vadovais.

Paraiškos teikimo sąlygos

Paraiškos forma

Kandidatų atrankos etapai: 

I etapas. Paraiškų teikimas ir kandidatų atranka savivaldybėje  2020 m. birželio 1-22 d.  Į antra etapą bus pakviesti tik savivaldybės atranką praėję kandidatai. Atranka savivaldybėje negarantuoja automatinio patekimo į studijuojančiųjų sąrašą. Kandidatai, praėję atranką savivaldybėje, dalyvauja antrame atrankos etape, kurį organizuoja ISM universitetas.

II etapas. Kandidatų atranka ISM  universitete 2020 m.  liepos - rugpjūčio mėn. 

Programą įgyvendina Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras. Programos koordinatorius Vaidas  Dranseika, tel. 8 686 09029, el. p. dranseika.vaidas@gmail.com