KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATO, RODŽIŲ G. 56, BATĖGALOS K., KULVOS SEN., JONAVOS RAJ. SAV., (ŽEMĖS SKL. KAD. NR. 4601/0005:39), STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

 

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus.

 

Pranešimas

Projektiniai pasiūlymai