JONAVOS VAIKŲ DARŽELIUOSE – PREVENCIJOS PROGRAMA KIMOCHIS

Jonavos vaikų lopšeliuose - darželiuose „Saulutė" ir „Dobilas" įgyvendinama ankstyvoji prevencijos programa Kimochis. Kimochis (japoniškai reiškia jausmas) – tai ikimokyklinio ugdymo programa, skirta ugdyti  3-7 metų vaikų socialines emocines kompetencijas. Kimochis ugdo emocinį intelektą, skatina pozityvų elgesį, lavina vaiko charakterį kviečiant bendradarbiauti. Pagrindinės Kimochis priemonės – minkšti skirtingo charakterio žaislai: besikeičiančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga ir kaprizinga Balandė Meilė, išdykusi Lipšniakojė ir kt. Žaislai padeda kalbėtis apie jausmus, kuriuos vaikai mokosi pažinti, pavadinti, valdyti ir konstruktyviai bendrauti. Žaidimai – trumpi vaidinimai – leidžia vaikams pajausti, ką galvoja, ką jaučia ir kaip elgiasi kitas.

Kimochis remiasi šiais principais:

Puikūs bendravimo įgūdžiai yra socialinių emocinių kompetencijų pagrindas.

Jausmai veikia elgesį. Vaikai gali išmokti panaudoti įvairias priemones, kad padėtų sau emociškai sudėtingose situacijose. Pateikiamos priemonės padeda vaikams elgtis pozityviai.

Programos kūrėjai tiki, kad kiekvienas vaikas gali išmokti būti pagarbus, atsakingas, atsparus, atjaučiantis, malonus ir drąsus.

Vaikams, turintiems sunkumų lavinti socialines emocines kompetencijas padeda individualiai pritaikytos instrukcijos ir pagalba.

Pamokos ir patarimai sudaryti remiantis moksline medžiaga ir tyrimais.

Socialinis emocinis ugdymasis trunka visą dieną ir gali vykti tiek specialių pamokų, tiek betarpiškų bendravimo situacijų metu.

Vaikams būtina suteikti galimybių išbandyti naujai išmoktus įgūdžius – tik taip jie įsisavinami.

Suaugusieji priklausantys ugdymo įstaigos bendruomenei gali labai ženkliai daryti įtaką vaikų socialiniam emociniam vystymuisi per sąmoningą mokymą, konsultavimą, įvertinimą.

Programos metu ugdomos šios esminės ugdomos kompetencijos:

Savęs pažinimas. Savęs valdymas. Socialinis pažinimas. Santykių kūrimo įgūdžiai. Atsakingas sprendimų priėmimas.

Programa parengta 25 savaičių laikotarpiui, užsiėmimai vedami 3 kartus per savaitę po 10-15 min. Galimi dar 3 papildomi užsiėmimai (spalvinimas, piešimas, darbeliai, aktyvūs žaidimai, knygų skaitymas ir pan.). Užsiėmimai turi savo seką. Pirmiausia vaikai susipažįsta su Kimochis personažais ir jausmais, vėliau – su Kimochis bendravimo raktais, trečiojoje dalyje vaikai išmoksta valdyti tiek pozityvius, tiek negatyvius jausmus integruojant anksčiau gautą informaciją. Vaikai mokosi būti malonūs ir tai pasakyti bei elgtis, dalintis, laukti savo eilės, pasakyti STOP, kai žaidimas nepatinka, rodyti draugiškus signalus, patiems įsitraukti ir padėti draugams įsitraukti į žaidimą, išsakyti jausmus žodžiais, skirti, kada laikas būti rimtiems, kada paikiems, paprašyti pagalbos, ją pasiūlyti, priimti savo išskirtinumus ir jais didžiuotis bei kita.

Kimochis integruojamos socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programos užsiėmimus grupėse veda socialinė pedagogė Jolita Skeirienė ir psichologė Jurgita Dirsienė, o grupių mokytojos įtvirtina užsiėmimų metų įgytus įgūdžius kasdieninių veiklų metu.

Specialistės mielai konsultuoja, gali pravesti seminarą jūsų įstaigoje ar kitu būdu pasidalinti patirtimi.

Jonavos lopšelio - darželio "Saulutė" informacija